• Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!
  Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!

  Naszo wystowka moge pojechać we świat dziynki Ciebie.

 • Silesia Skills VADEMECUM
  Silesia Skills VADEMECUM

  Termin „kůmunikacjo” ôznaczo łůncznoś, wymiana a uosprowianiý. Przekozaniý kůmunikatu polego na słownym abo bezsłownym przesyłaniu informacyj, a dziynka tymy wpływaniu na miyndzyludzke relacje.

 • Ślůnske Forum
  Ślůnske Forum

  Je żeś Ślůnzok? Poradzisz godać, a może niý? Chcesz poszkryflać po naszymu? Abo miarkujesz sie jako cosik pedzieć abo zrobić, a niý mosz sie kogo spytać?
  Tukej pogodosz a pouosprawiosz, spytosz a ôdpowiysz, poznosz nowych ludzi, a trefisz kamratůw. Zocnie zaproszůmy kożdego na Šlůnske Forum.

A A A

 

Oberschlesien

Ja, to je tu,
Ich bin von hier..
Ganze mein herz,
Ganze mein leben..
A mono mein liebe?

Ja, gynau sam.
Kaj, jak sie wejrza haupy stojům..
Roztomajte, pociepane,
Byle jak, ale niý byle jake;
Kaj indzij łůnki, pola..
Coroz mynij,
bo mocka ludzi sie na nich stawio swoje Důmy;
Zapuszczo korzynie.

 

To juże nostympny wiersz ôd nostympnego czowieka. Zocnie zaproszůmy do czytanio.

 

 Ty żeś je můj Skowrůnek

 

Dostali my uostatnio wiersz. Autor chcioł być anůnimowy, beztuż przedstowiůmy go bez podszrajbowanio.

 

Niy mogesz pedzieć

Iże przajesz miyjscu

Jak łoboczysz te jego gryfne rzeczy

 

Ýno wtedy

Kej zobejrzysz tam stare flaszki

A chasie na placu

 

I dalij besz mu przoł

 

Desiderata

 

Przełaź spokojnie bez larmo a niýciyrpliwoś,

a pamiyntej, jaki pokůj idzie snojś we cichości.

 

Kej ýno idzie, bez ôdrzekanio siebie,

miyj dobry kůntakt ze wszyskimi.