• Ślůnske Forum
  Ślůnske Forum

  Je żeś Ślůnzok? Poradzisz godać, a może niý? Chcesz poszkryflać po naszymu? Abo miarkujesz sie jako cosik pedzieć abo zrobić, a niý mosz sie kogo spytać?
  Tukej pogodosz a pouosprawiosz, spytosz a ôdpowiysz, poznosz nowych ludzi, a trefisz kamratůw. Zocnie zaproszůmy kożdego na Šlůnske Forum.

 • 5 umiyjntności, kere pomogům Ci we żywobyciu
  5 umiyjntności, kere pomogům Ci we żywobyciu

  Mosz czosym tak, iże chocioż chciołbyś być miły a przijazny, ludzie majům Cie za gbura abo sorůnia? A mono co chwila wadzisz sie s kimś a niý poradzisz sie dogodać? A jeszcze kedy indzij żyjesz we wiecznyj panice, iże ze niczym sie niý wyrobiosz, bo zowdy mosz za mało czosu? Je jedne lykarstwo na colke Twoje problymy – tryning umiyjyntnosci miynkich.

 • Vademecum Silesia Skills - KŮMUNIKACJO
  Vademecum Silesia Skills - KŮMUNIKACJO

  Termin „kůmunikacjo” ôznaczo łůncznoś, wymiana a uosprowianiý. Przekozaniý kůmunikatu polego na słownym abo bezsłownym przesyłaniu informacyj, a dziynka tymy wpływaniu na miyndzyludzke relacje.

 • Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!
  Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!

  Naszo wystowka moge pojechać we świat dziynki Ciebie.

A A A

Desiderata

 

Przełaź spokojnie bez larmo a niýciyrpliwoś,

a pamiyntej, jaki pokůj idzie snojś we cichości.

 

Kej ýno idzie, bez ôdrzekanio siebie,

miyj dobry kůntakt ze wszyskimi.

 

Uosprawiej swoja prowda jaśnie a spokojnie,

a wysuchej inkszych, bali gupielokůw a ignorantůw;

Łůni tyż majům swoja uosprowka.

 

Chrůń sie ôd butelnych a napasztliwych,

sům łůni utropům dlo ducha.

Kej porůwnowujesz sie ze kimś inkszym,

mogesz sie stać dufny a zgůrzkniały,

bo zowdy snojdzie sie wtoś lepszy abo gorszy ôd Cia.

 

Raduj sie tym coś juże szafnůł,

ai tym co mosz we forplanie.

 

Szanuj sie swoja robota, nawet ta pomiyrno,

bo ôbojytnie coby sie miało dzioć, to Twůj fach je zowdy rýchtýczny.

 

Niý przepůmnij sie wachować we interesach,

toć we świecie je fol ôszklistwa.

 

Niých Ci to jednako niý przisłůni rýchtých wertu;

Mocka ludzi ciůngnie ku ideałům,

a we żywobyciu wszyndziý je fol heroizmu.

 

Bydź sobům;

Tym barzi niý udowej uczucio.

 

Ku tymu niý bydź cynikiym we przůniu;

Toć przi ôziymbłości a uozrzolyniu,

je łůna wiyczno choby trowa.

 

Przijm spokojnie dorada lot żywobycio,

a ze ôdwziynkům zrzeknij sie sprow młodości.

 

Uozwijej druk swojego ducha,

coby poradziůł cie ôchrůnić przi nogłym niýszczyńsciu.

 

Niý starej sie za tyla złym forsztelůnkym.

Chołda trwogi robi sie ze zmorzinio a ôdôsobniynio.

 

Przi trzimaniu dobrego ordnůngu,

Bydź dlo siebie łagodny.

 

Je żeś bajtlym cołkigo wszechświota,

niý myni jak strůmy a gwiozdy;

Mosz recht sam być.

 

A eli to je dlo Cia klar, eli niý,

Na zicher wszechświot je na dobryj drůdze.

 

Beztůż bydź pojednany ze PůnBůczkym,

kanyjaki Łůn dlo Cia je;

A kanyco robisz abo chcesz,

we butlowym garusie żywobycio,

zachowej pokůj ze swojům duszům.

 

Ze wszyskimi tymi ôszklistwůma, ciynżobům a sharatanymi marzyniůma,

to durś je piykny świot.

 

Bydź rod wszyskimu.

 

Ciůngnij ku szczyńściu.

 

                                                                   

Max Ehrmann, Desiderata

Przekłodoł: Bajslyrz

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok