• Ślůnske Forum
  Ślůnske Forum

  Je żeś Ślůnzok? Poradzisz godać, a może niý? Chcesz poszkryflać po naszymu? Abo miarkujesz sie jako cosik pedzieć abo zrobić, a niý mosz sie kogo spytać?
  Tukej pogodosz a pouosprawiosz, spytosz a ôdpowiysz, poznosz nowych ludzi, a trefisz kamratůw. Zocnie zaproszůmy kożdego na Šlůnske Forum.

 • 5 umiyjntności, kere pomogům Ci we żywobyciu
  5 umiyjntności, kere pomogům Ci we żywobyciu

  Mosz czosym tak, iże chocioż chciołbyś być miły a przijazny, ludzie majům Cie za gbura abo sorůnia? A mono co chwila wadzisz sie s kimś a niý poradzisz sie dogodać? A jeszcze kedy indzij żyjesz we wiecznyj panice, iże ze niczym sie niý wyrobiosz, bo zowdy mosz za mało czosu? Je jedne lykarstwo na colke Twoje problymy – tryning umiyjyntnosci miynkich.

 • Vademecum Silesia Skills - KŮMUNIKACJO
  Vademecum Silesia Skills - KŮMUNIKACJO

  Termin „kůmunikacjo” ôznaczo łůncznoś, wymiana a uosprowianiý. Przekozaniý kůmunikatu polego na słownym abo bezsłownym przesyłaniu informacyj, a dziynka tymy wpływaniu na miyndzyludzke relacje.

 • Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!
  Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!

  Naszo wystowka moge pojechać we świat dziynki Ciebie.

A A A

Desiderata

 

Przełaź spokojnie bez larmo a niýciyrpliwoś,

a pamiyntej, jaki pokůj idzie snojś we cichości.

 

Kej ýno idzie, bez ôdrzekanio siebie,

miyj dobry kůntakt ze wszyskimi.

ze Šlůnskym w tle:

 

 

 apostrof Nigdzie w Europie nie rodzi się tylu znakomitych ludzi, co na Śląsku.
Philipp Melanchton

 

 

 apostrof Można dodać, że śląskość jest po prostu pewnym sposobem odcięcia się od polskości i przypuszczalnie przyjęciem po prostu zakamuflowanej opcji niemieckiej.
Jarosław Kaczyński

 

 

 apostrof

Ślązak jest nieufny wobec państwa, bo państwo jest zawsze obce, czy jest polskie, niemieckie, czy czeskie, to nie jest nasze.

dr Zbigniew Kadłubek, Uniwersytet Śląski, 2008 r.

 

 

 apostrof Śląsk noszę w sercu.
Piotr Kupicha 

 

 

 apostrof Żaden naród sąsiadujący z królestwem Polskim nie jest bardziej zawistny i wrogi Polakom od Ślązaków.
Jan Długosz, XV wiek 

 

 

 apostrof Krajobraz się zmienił, pozostała jednak jakaś specyficzna energia i życzliwość ludzka. Zawsze, kiedy jestem na Śląsku, czuję się swojsko. Tam jest inny gatunek ludzi i to jest zauważalne.
Jolanta Fraszyńska, „Rzeczpospolita”, 19 sierpnia 2005 

 

 

 apostrof My, Górnoślązacy zawsze siedzimy między dwoma krzesłami.
Stanisław Bieniasz, Marek S. Szczepański, "Region pogranicza i pogranicze w regionie"

 

 

 apostrof Tragedia Górnoślązaka polega na tym, że nie jest on ani Polakiem, ani Niemcem, lecz właśnie Górnoślązakiem, i że w każdym wypadku robi mu się krzywdę, gdy zalicza się go do Polski albo Niemiec.
August Scholtis

 

 

 apostrof

Pewnego dnia nie będzie już nas, Górnoślązaków. Już teraz jesteśmy rozsiani, jak Żydzi, po całym świecie.

Horst Bienek, Beschreibung einer Provinz

 

 

 apostrof Czuję się stuprocentowym Ślązakiem i nie zamieniłbym tego miejsca na żadne inne.
Tomasz Sikora 

 

 

 apostrof

To ziemia, na której rodzą się diamenty.

Jan Paweł II, do Ślazaków

 

 

 apostrof

Pragnę was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję młodemu pokoleniu.

Jan Paweł II, do Ślazaków

 

 

 apostrof Istnieje tylko jeden sposób na uporanie się z problemami Górnego Śląska (…): odejście od centralizmu, który zawsze rodzi nacjonalizm.
Stanisław Bieniasz

 

 

 apostrof Śląsk to stara kolonia niemiecka. Mam w d… ten cały Śląsk!
Józef Piłsudski

 

 

 apostrof Tuus et suus, Anselmus Ephorinus. Silesius non Polonus.
Anzelm Eforyn, podpisując się w liście do Erazma z Rotterdamu 

 

 

 apostrof Teraz to nie jest tak, że Polska w tych granicach, z tą strukturą ludnościową jest sprawdzona raz na zawsze. To jest wyzwanie i zadanie dla naszej generacji. Coś tutaj dopowiem. Wcale nie jest tak, że Ślązacy, czyli ludzie mieszkający na Śląsku, zawsze i za każdą cenę chcieli być z Polską. Nie, Śląsk jest tak silną strukturą gospodarczą, cywilizacyjną, kulturową, że może być samodzielny i reszta Polski musi to pytanie: co się stanie, jak Śląsk będzie chciał być samodzielny, sobie postawić. I tu nie wystarczy moralizowanie, tu nie wystarczy załamywanie się, temu trzeba w oczy spojrzeć, Śląsk musi mieć interes, żeby chcieć być z Polską.
Adam Michnik 

 

 

 apostrof O Rzymie, złoty Rzymie. Ty się radujesz wieczną wiosną, ty posiadasz tylu zacnych i utalentowanych poetów, lecz nasz Śląsk, chociaż leży pod zimną gwiazdą północy, nie jest mniej wart od ciebie.
Caspar Ursinus Velius ze Świdnicy

 

 

 apostrof Na Śląsku być Ślązakiem zawsze znaczyło tylko być człowiekiem. Tylko ktoś, kogo nie stać na to, by być człowiekiem, może być komunistą, narodowcem, faszystą, islamistą, Polakiem-katolikiem, czymkolwiek, bo kimś przecież musi być.
Rajmund Wiesiołek 

 

 

 apostrof Interesująca wydawała mi się również kwestia Śląska. Dzisiaj każdy sześcioletni smarkacz, zapytany, do kogo należała ta kraina historycznie, odpowie, że do Polski. A przecież Śląsk znajdował się w naszych granicach jedynie do czternastego wieku, jego polskość jest więc żadna. Nie czas zacząć mówić prawdę?
Andrzej Sapkowski 

 

 

 apostrof Charakter ogólny Ślązaka odznacza się otwartością, ufnością i serdecznością. Jest wytrwały i skłonny do nauki.
Oskar Kolberg 

 

 

 apostrof Dla wielu mowa śląska jest „gruba’, ale dla mnie w tej grubości jest coś swojskiego i miłego. W Ślązakach w ogóle jest niesamowicie wiele uczuciowości. Czasem to wygląda tak, jak opisuje Stefan Szymutko w swojej książce „Nagrobek cioci Cili”. Witał się ze swoją ciocią: ”Cześć wom rubo umo”, a ona odpowiadała: „No podź sam ty mój giździe”. Ściskali się potem, bo się niesamowicie kochali. Ślązacy okazywali uczucia w swoisty sposób. Osobom spoza Śląska trudno to zrozumieć.
dr Jolanta Tambor

 

 

 apostrof Górny Śląsk – region od setek już lat ukształtowany historycznie i kulturowo, „perła w koronie” kolejnych władców, jest wciąż, niestety, traktowany koniunkturalnie. Zwodzony obietnicami, gdy stanowił podporę gospodarki – lekceważony i ignorowany, gdy zadania swe wypełnił. Mimo lojalności wobec władz, otaczany jest murem nieufności i niezrozumienia.
Jerzy Giedroyc

 

 

 
 apostrof Od początku miesiąca przebywam w tej po dziesięciokroć fascynującej krainie, która tworzy szczególnie piękną i zmysłową całość. Będę miał Wam dużo do opowiedzenia.
Johann Wolfgang von Goethe, w liście do rodziny Herderów z podróży po Śląsku w 1790 roku 


 

 apostrof Wreszcie ludzie na Śląsku muszą wykrzyczeć swoje racje.
Bolesław Lubosz 


 

 apostrof Rzecz zrozumiała, iż każdy region dąży do uzyskania maksimum samorządności, by regulować samemu własne sprawy i kształtować kulturę swego regionu. Jest to tendencja zdrowa i korzystna dla całego kraju, bowiem oparta jest na tzw. patriotyzmie lokalnym.
prof. Zbigniew T. Wierzbicki

 

 

 apostrof Bo Śląsk nie może dłużej być parkiem etnograficznym. Ma zbyt wielki potencjał. To wielka przemysłowa metropolia, w sumie największa w Polsce. Tu coś się wreszcie musi zmienić.
Ingmar Villqist (właśc. Jarosław Świerszcz) 

 

 

 apostrof Od lat zastanawiam się, na czym polega fenomen śląskiej tożsamości. Staram się to sobie jakoś racjonalnie ułożyć w głowie, ale ciągle bez rezultatu. Sądzę, że śląskość to kwestia specyficznych emocji.
Ingmar Villqist (właśc. Jarosław Świerszcz) 

 

 

 apostrof Największym zagrożeniem dla regionu jest inercja, bezruch, w jakim Śląsk od lat tkwi. Tutaj ludzie pozwalają, by życie przechodziło obok nich. Nie mają żadnego pomysłu na przyszłość. To nas powoli doprowadzi do wymarcia. Myślę, że ktoś musi wreszcie walnąć w stół i powiedzieć „dosyć” i wskazać Ślązakom jakiś cel. Nieważne jaki, ważne, by ktoś wyrwał ich z marazmu.
Ingmar Villqist (właśc. Jarosław Świerszcz) 

 

 

 apostrof Obrabowany i wykrwawiony Śląsk musi odnaleźć się w nowej sytuacji. Przypuszczalnie będzie to możliwe tylko wtedy, gdy Polska przyzna Górnemu i Dolnemu Śląskowi częściową autonomię, albo gdy Śląsk przyłączy się do Euroregionu.
Wolfram baron von Strachwitz 

 

 

 apostrof Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek.
David Lloyd George

 

 

 apostrof Ze względu na funkcje etnolektyczne powinien on [śląski] być uznany, za osobny język.
Norman Davies 

 

 

 apostrof

My Górnoślązacy jesteśmy Górnoślązakami, a nie Polakami, bo Polak to nazwa powiązana do historycznego rozwoju społeczeństwa w państwie polskim, a myśmy Górnoślązacy w tym rozwoju udziału nie brali.

Adam Napieralski

 

 

 apostrof

Potępiam propagandę polską na Górnym Śląsku, bo z tej dzielnicy, oddzielonej na podstawie prawno-państwowej przez pięć czy sześć stuleci od Polski, a zatem w czasie, w którym uczucia narodowego w naszym zrozumieniu w ogóle nie było, rozbudzenie tego uczucia nie ma w dobie dzisiejszej żadnego usprawiedliwienia.

arcybiskup Florian Stablewski

 

 

 apostrof

Żaden warszawski polityk, który chciałby zmienić Kaszubów, Ślązaków czy Białorusinów w Polaków, nie miał, prawa czuć się dotknięty tym, że carska administracja próbuje zmienić Polaków w Rosjan.

Jan Niecisław Baudouin de Courtenay

 

 

 apostrof

Że Polakom mianoby pozwolić na złamanie układu pokojowego i zajęcie Górnego Śląska, a Niemcom nie mianoby pozwolić bronić tej prowincji, która do nich należała przez 200 lat i która 600 lat na pewno nie była polską, byłoby hańbą i niegodne czci żadnego kraju.

David Lloyd George

 

 

 apostrof

Byłem dumny jak wyprowadzałem MOJĄ drużynę na boisko.

Krzysztof Warzycha, po meczu Gůrny Ślůnsk - Polska

 

 

 apostrof

Grałem w reprezentacji Polski, ale moim marzeniem jest gra w REPREZENTACJI ŚLĄSKA. Mam nadzieję, że kiedyś się spełni.

Grzegorz Fonfara

 

 

 apostrof

Lud nasz bardziej zbliżony jest do ludu niemieckiego, z którym sąsiaduje na zachód niż do ludu polskiego w Galicji. [...] Ta mieszana, śląska narodowość jest koniecznym wynikiem rozwoju historycznego, jaki lud nasz przechodził; przed kilkoma wiekami został odłączony od Polski, przeszedł pod wiele lepsze rządy niemieckie i zachowując język pierwotny, nabył przez zetknięcie z wysoką cywilizacją niemiecką owych właściwości, którymi góruje nad ludem, zostającym ciągle pod rządami polskimi.

Nowy Czas 1895.

 

 

 apostrof

 Dusza górnośląskiego ludu jest bardziej wrażliwa i trudniejsza do zrozumienia aniżeli dusza innych plemion. Doświadczyła ona w minionych stuleciach zbyt wiele cierpień. Zbyt często była niezrozumiana i źle traktowana. Dlatego ukrywa swoją ostatnią tajemnicę przed oczyma obcych (....) Jej korzenie nie rozszczepiają się pod ziemią, lecz zapuszczają prosto i strzeliście w jej najgłębszą warstwę, z której wyrasta całe jej duchowe życie. A ona sama opiera się jeszcze mocniej o Boga.

Ernst Laslowski, Verkanntes Oberschlesien

 

 

 apostrof

O Śląsku mam do powiedzenia same dobre rzeczy. Uważam go za piękny, choć to piękno jest bardzo specyficzne. Śląskość mnie ukształtowała ze względu na jej powagę, pewną rezerwę w rozmaitych kontaktach. To w gruncie rzeczy także bardzo śląskie: wstyd przed reklamowaniem się. Te sukcesy kompozytorskie są wartościowe z tego względu, że decydowała o nich wyłącznie muzyka. W naszym tutaj środowisku myślimy, że to niezbyt eleganckie, by o coś specjalnie zabiegać. Zrozumiałem szybko tę śląską niechęć do pychy, a także powszedni samokrytycyzm.

Wojciech Kilar 

 

 

 apostrof

My Ślązacy od kilkuset lat jesteśmy mniejszością kulturową, językową, etniczną żyjącą w przestrzeni różnych państw. Jak każda społeczność mniejszościowa w szerszej, ogólnopaństwowej społeczności zwanej przez konstytucje narodem, na obronę racji własnego istnienia mamy tylko dwa prawa: prawdę i braterstwo.

Marek Plura

 

 

 apostrof

Przed długie lata utrzymywała się zwyczajowo zasada, iż “silesiaca in Polonia non leguntur” (rzeczy śląskich w Polsce się nie czyta), na którą skarżyli się już wybitni pisarze śląscy XVII i XVIII wieku.

Wilhelm Szewczyk, Każdy ma swój życiorys 

 

 

 apostrof

Ta magia Śląska gdzieś jest pomiędzy ludźmi, pomiędzy tą czerwoną cegłą, tą zielenią. To, że mieszka tyle milionów ludzi na tak małej przestrzeni.

prof. Marian Oslislo 

 

 

 apostrof

 O mój Śląsku, umierasz mi w biały dzień.

Jan „Kyks” Skrzek, ballada “O mój Śląsku” 

 

 

 apostrof

Pamiętam doskonale, a jeszcze lepiej pamiętają o tym sami mieszkańcy, że dzięki autonomii Śląsk należał do najbogatszych polskich prowincji. Większość wypracowanych pieniędzy pozostawała na miejscu. Budowano za nie przemysł, miasta, drogi. Obiekty komunalne, finansowano kulturę. W okresie powojennym Centrala rozpoczęła nadmierną eksploatację tej ziemi. Nie da się ukryć – panuje niesłychana ignorancja dążeń Ślązaków do samostanowienia (…) Jeśli to się nie zmieni, Śląsk może stać się ogniskiem niepokoju, promieniującym na cały kraj. Trzeba nieustająco przypominać Warszawie, że nie ucieknie przed tym nabrzmiałym problemem.

Jerzy Giedroyc 

 

 

 apostrof
    

Lieber Schlesien verloren als den geheiratet!

Maria Teresa

 

 apostrof
    

Ci faceci z Warszawy chyba zwariowali, powołując się na jakieś granice z czasów średniowiecza, kiedy o Polsce nikt jeszcze nie słyszał, a Niemcy były już Świętym Cesarstwem. Jeśli tak będziemy podchodzili do kwestii granic, to jutro Rzym zażąda aneksji Anglii.

politycy Brytyjscy na wieść o żądaniach Polaków

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok