A A A

zoom - kadr z programu-osoby przy stole

Uostalimy ôstatnio zaproszyni do programu "Zoom przi kawie", coby pouosprowiać ô noszyj Ślůnskij Godce. Beztuż musielimy przijechać do Niýborowic do Kaczmy Wrazidlok, kaj cołke zdjyncia do barbůrkowego ôdcinka programu bůły kryncůne. Jako my padali godać niý ma gańba, a ślůnskość je coroz barzi we modzie teroźnie. Posuchejcie sami, co jeszcze my uosprowiali;)

 

 bieg przednio

Chcymy dbać ô naszo godka a przi tymu ô to, coby bůło ij coroz wiyncyj we mediach. Ôprůcz rychtowanio kożdy miesiůnc Wydarzyń po Ślůnsku dlo SferaTv, tublikujymy tyż teksty na Ślůnsko Godka.

Ôstatnio przetublikowali my cołko nec zajta nojlepszego lotanio na cołkim Ślůnsku  - Biegu po Moczka a Makůwki. Idzie ja znolyźć sam: http://biegpomoczkeimakowki.pl

Przi tym lotaniu pomogůmy tyż we wszyskich inkszych tekstach, coby bůły akruatnie pedzane po ślůnsku. Zrychtowalimy regulamin lotanio a kůnkursa dlo kibicůw, wszystke posty na Facebook'u i wiela inkszych.

Dziynkujymy bajslyrzům - Grupie Biegowyj Luxtorpeda - za zaufaniý i powiyrziniý tyj role gynau noszyj Ferajnie.

 

Moczka zajta

 

 

        Dziyń jak kożdy. Sobota 22 lipnio 2017. Kożdy s nos rano stowo, a że niý musi juże iś do szule abo do roboty, to chyto sie czegoś w důma, abo jedzie cosik załatwiać.

        Tyn dziyń jednako niý bůł taki jak reszta. Mielimy zaplanirowane we tyn dziyń norychta godki ślůnskij dlo bajtli zmianowane „Piecuch – bajtel Pioruna”. Czamu tak? Ano skuli tego, co bůły to norychta kludzůne skiż Dnio Pioruna bajslowanego we Ślůnskim Ôgrodzie Botanicznym we Mikołowie.

        Już pryndzy dogodalimy sie ze jejich bajslyrzami, co a jak bydymy robić, tuż we sobota uostało nům ýno to zrobić.

        No i pojechalimy. Ekipa niý do zdarcio, naszo szpica: Jo – bajslyrz Michał, a Můnia – koordynatorka projektůw. Mielimy plan, pogoda bůła gryfno ai ludzie napoczli sie zjyżdżać.

        Cuż kej po drapku ôkozało sie, iże muszymy tyn nosz plan trocha przełůnaczyć. Nosze norychta miały być co godzina: ó 15:00, 16:00 a 17:00. Bajtle jednako prziłaziły co chwila, a doczkać niý chciały. „W sumie co nům szkodzi” - zmiarkowalimy sie i napoczlimy uosprowiać a przedstowiać Piecucha kożdymu bajtlowi (abo bajtlům jak prziszło ich ôroz wiyncyj).

        Bajtle rada suchały ô tym straszku Ślůnskim a potyn malowały, wyklejały abo, jak jeszcze kredek niý poradziůły do porzůndku chycić (bo bůły i take), to po prostu se kryklały. Co interesant posuchali tyż starsi, a nawet niýkerzi pomogali swojim bajtlům we kreowaniu swojego Piecucha.

        A chocioż podle planu ôstatnie norychta miały być ô tyj 5 po połedniu, to jeszcze ô 7 we wieczůr Pani Ania sie zdziwiła, co my sam jeszcze sům. Padołech prosto, a po prowdzie: „Jak můmy iś jak sam tyla bajtli a co chwila wtoś prziłazi”.

        Musza sam tyż jeszcze spůmnieć, iże festelnie interesantno dlo starszych ai dlo bajtli bůła noszo Historyczno Luneta. Łůna to pokozywała jako to wyglůndały niýkere place ze powiatu mikołowskigo sto abo nawet 200 lot do zadku. Stykło sie ôbrůcić a juże sie widziało Brada, Ôrzysze, Ôrnůntowice, Bujokůw, Paniowy, Mokre, Goj abo Mikołůw. I tak na růnd, w zoleżności kaj sie wto ôbrůcił ze lunetům.

        I tak prziszoł wieczůr, a jak sie spůminům, to bezmaś durś do samego kůńca prziłazili dů nos ludzie – po Piecucha, abo wejrzeć bez Luneta.

 

View the embedded image gallery online at:
http://n.szkryfka.eu/index.php/nowiny#sigFreeId8b0a8fabba

 

A za cołko naszo robota dostalimy Podziynka:)

 

 

Co ze ekologiům a ślůnskům godkům spůlnego mo Opel?

Ô tym, iże ô ekologi poradzi sie godać tyż po naszymu, můgli przekůnać sie we ôstatni weekynd robotniki ze fabryki Opel we Gliwicach. We spůłrobocie ze Śląskim Ogrodem Botanicznym we Mikołowie Ferajna „Szkryfka" sbajslowała ekologiczne norychta cołke klůdzůne po ślůnsku. Bůło cosik i dlo bajtli i dlo starszych. Uczystniki zrobili swůj ekowazůn, do kerego potyn poflancowali Magikraut. Niýskorzi posuchali ô ziołach a roztomajtych kwiotkach ze zegrůdka, kere niý ýno fajnie wyglůndajům, ale tyż sie do czegoś przidajům. Coby ta wiedza sie zapamiyntać, po wykłodzie zrobili swoje zielnioki, we kerych mieli ślůnske miana roztomajtych ziołůw. Na kůniec krojcula sprowdziła jejich wiedza ô ziołach, a coby dostać fajno ksiůnżka kożdy musioł pedzieć co to je zegrůdek.

 

View the embedded image gallery online at:
http://n.szkryfka.eu/index.php/nowiny#sigFreeId73b54e3d70

 

Widziołś naszo galerio Ślůnskich Noblistůw?

Chciołbyś, coby Twoje kamraty a ludzie ze ôkolicy mieli ôkazjo tyż ja uoboczyć?

Znosz plac kaj szłoby ta galerio wystowić?

 

Ô wystowce:

Šlůnsk to land ze kultůrům, roztolicznymi trodycjami a naturalnům iściznům. Jednako ôd zowdy nojwiyncy we wercie byli na Šlůnsku ludzie. To łůni grůntowali a formowali Šlůnsk a niý roz nawet cołki welt. Niýkerzi s nich uostali świadůmie (abo niý) przepůmnieni a łůnych dorobek potraciůł sie fůrt kejsik tam. Jednako coby tak dali niý bůło, przedstowiůmy Wům sam Galerio Šlůnskich Noblistůw.

 

Napisz do nos a razym postarůmy sie ta wystowka sbajslować we Twoij ôkolicy.

Co musisz zrobić?

1. Szkryfnyć do nos (wlyź we zakładka Kůntakt).

2. Zrychtować ze nami ta wystowka.

3. Pedzieć kamratům, kaj mogům ja uoboczyć.

 

Wystowka skłodo sie ze 12 tabul ô wymiarach 70x50 cm. Mogům być postawiůne na sztalugach.

 

 

Ôd stycznio wystowka przirychtowano bez modych, kerzi brali udział w projekcie "Silesia Skills" wandruje po roztomajtych instytucjach we powiecie Mikołowskim.

Szło ja juże uoboczyć miyndzy inkszymi:

- we Liceum Ôgůlnokształcůncym nr 2 we Mikołowie,

- we Gimnazjum nr 1 we Mikołowie,

- we Miyjskij a Powiatowyj Bibliotyce Publicznych we Łaziskach Górnych.

Terozki idzie ja uoboczyć we bibliotykach sołeckich Mikołowa.

Zocnie zaproszůmy do zwiedzynio galeryjki.

 DSCN7346

 

W dniu 5 grudnia 2016 roku, w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, odbyła się Gala Wolontariatu zorganizowana przez Mikołowskie Centrum Wolontariatu działające przy nim Mikołowskim Hufcu ZHP. Nam przypadł zaszczyt współtworzenia tego wspaniałego wydarzenia.

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny i literacki organizowany dla dzieci i młodzieży z Mikołowa.
 
W wydarzeniu udział wzięło blisko 100 osób, w tym władze powiatu i miasta, członkowie oraz wolontariusze organizacji pozarządowych. Wśród gości znaleźli się m.in. pani Katarzyna Syryjczyk - Słomska - Vice Przewodniczący Rady Miasta Mikołowa, pan Stanisław Piechula - Burmistrz Miasta Mikołów, pan Mateusz Handel - Vice Burmistrz Miasta Mikołów.
 
Całość wydarzenia prowadzili Michał i Monika za Szkryfki. Dzięki nam całość wydarzenia odbyła się po Śląsku. 
 
Pierwszą część uroczystości uwieńczyły podziękowania kierowane do uczniów mikołowskich szkół szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz wolontaryjną.  Następnie rozstrzygnięty został konkurst artystyczny oraz zzostały wręczone wyróżnienia darczyńcom oraz wolontariuszom roku.
 
Na koniec odbyło się uroczyste świętowanie przy torcie oraz artystyczny pokaz mody przygotowany przez Stowarzyszenie"Batut".
 
Ciszymy się ogromnie, że mogliśmy być częścią tej wspaniałej uroczystości.

 

zespol

 

Je żeś mikołowskim licealistům, a ku tymu szukosz nowych możliwości uozwijanio sie a wyzwań?
Chcesz sie dobrze dobrze bowić a przi tymu nabiyrać doświadczynio?
Forsztelujesz ô wkludzaniu swojich idyj we żywobyciý?
Przajesz Ślůnskowi a chcesz go pomiyniać?
Jak chocioż jedna ze ôdpowiydzi na te fragi to JA, to gynau Ciebie szukůmy. To gynau TY powiniyn żeś sie zgłosić do noszego nowego Programa dlo ludzi, kerzi chcům wziůńś coś przedsia.

We Silesia Skills dowůmy Ci:
- intynsywnie prakticzno nauka słůnczůno ze zdobywaniym doświadczynio we bajslowaniu społycznych projektůw,
- uozwojowe norychta kludzůne bez doświadczůnych trynerůw,
- możebnoś dolszego dziołanio po skůńczyniu projekta.

Przi noszym progamie zrobisz rýchtých projekt społyczny a na prowda uozwiniesz swoje miynke umiyjyntności.

Tuż wyfiluj zgłoszyniowo deklaracjo  a juże dzisio ôbsztaluj sie udzioł we noszym projekcie!

Czekůmy na Wos ýno do 23.10.2016!

 

Wiyncyj informacyj ô projekcie znojdziesz na skills.szkryfka.eu . Mogesz tyż szrajbnyć do Koordyntora Projekta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz „Centrum Społecznego Rozwoju”.

 

Nie masz planów na nudne deszczowe popołudnie? Nie wiesz co ze sobą zrobić?

Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję. Zainwestuj swój wolny czas w swój rozwój, rozwijaj swoje umiejętności i zbieraj doświadczenie. A jednocześnie wesprzyj naszą misję.

 

Ferajna "Szkryfka" dostała dofinansowaniý w ramach projektu "FIO - Śląskie Lokalnie 2016" na uozwijanie ferajny. Dziynka tymu udało nům sie sprowić nowy sprzynt, kery przido sie nům do roboty, jako robiymy juże ôd downa a tyj, kero dopiyro planirujymy. Ze dofinansowaniym kupilimy miyndzy inkszymi: szpecjalistkik mikrofůn ze kablami do nagrywanio wysokij jakości materiałůw audio, kůmplyt mikrofůnůw bezkablowych, biurowy wielofunkcyjny wichajster ai szpecjalistik program do kludzynio finansůw.

 logotypy fio z podpisem