• Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!
  Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!

  Naszo wystowka moge pojechać we świat dziynki Ciebie.

 • Silesia Skills VADEMECUM
  Silesia Skills VADEMECUM

  Termin „kůmunikacjo” ôznaczo łůncznoś, wymiana a uosprowianiý. Przekozaniý kůmunikatu polego na słownym abo bezsłownym przesyłaniu informacyj, a dziynka tymy wpływaniu na miyndzyludzke relacje.

 • Ślůnske Forum
  Ślůnske Forum

  Je żeś Ślůnzok? Poradzisz godać, a może niý? Chcesz poszkryflać po naszymu? Abo miarkujesz sie jako cosik pedzieć abo zrobić, a niý mosz sie kogo spytać?
  Tukej pogodosz a pouosprawiosz, spytosz a ôdpowiysz, poznosz nowych ludzi, a trefisz kamratůw. Zocnie zaproszůmy kożdego na Šlůnske Forum.

A A A

Zastanowiosz sie jako pedzieć po ślůnsku do swojego kamrata? Abo cery? Chopa? A może oma abo starzik jakoś padali a niý ma żeś blank pewny ô kogo łazi?

Przedstowiůmy luźne zestowiyniý mian po ślůnsku ze jejich zdrobniyniami a polskimi ôdpowiydnikami.

Dzisio przedstowiůmy tajla piyrszo - A.

Adela Ada,
Hajdla,
Hyjdla
Agnieszka Agnes,
Agna,
Nysia,
Nyszka,
Niyszka,
Nyśka
Albert

Bert,
Bercik,
Bertuś,
Bernuś

Aldona Dona
Alfons Alfůns,
Fůnsik,
Fůnek
Alfred

Fridek,
Dridel,
Fric,
Alfrid

Alfreda Frida,
Fridka,
Alfrida
Alojza Lojza,
Lojzka,
Lośka
Alojzy

Alojz,
Alek,
Lojzek,
Lojzik,
Lozik,
Losik

Amalia

Mala

Anastazja Stazyjo,
Stazyja,
Stazyjka,
Stazia
Andrzej Andul,
Jydrys,
Jyndrzej,
Ôndrasz
Aniela Angela,
Andzia,
Nela,
Niela
Anna Ana,
Hana,
Hanka
Antoni Antůn,
Tůni,
Tůnik,
Tůnuś
Antonina Jantosia,
Tůna,
Tůnia
August Gustel,
Gustek,
Gustlik
Augustyn Gustel,
Gustek,
Gustlik
Augustyna Gustla
Aurelia

Rela,
Relka

 

Miana na B, C, D snojdziesz sam.