A A A

Puzzle

Puzzle

Poczytej po šlůnsku

Mosz czosym tak, iże chocioż chciołbyś być miły a przijazny, ludzie majům Cie za gbura abo sorůnia? A mono co chwila wadzisz sie s kimś a niý poradzisz sie dogodać? A jeszcze kedy indzij żyjesz we wiecznyj panice, iże ze niczym sie niý wyrobiosz, bo zowdy mosz za mało czosu?

Je jedne lykarstwo na colke Twoje problymy – tryning umiyjyntnosci miynkich, czy jako to sie godo soft skills. Uozwijanie tych umiyjyntnosci wspůmoge Cie we kůntaktach ze inkszymi, a nawet życiu zawodowym.

Ale jak je uozwijać, a czym tak właściwie łůne sům?

 

Po piysze:

KŮMUNIKACJO: Werbalno a niýwerbalno

Colke żywobyciý, w kożdyj chwili wysyłůmy do ôtoczynio jakeś sygnały. Noszům mimikům, gestami ciała a roztomajcie inakszy. Nawet tůn głosu, we jakim kludzymy godka, je festelnie wożny. A jak wożny to postarům sie zaro pokozać. Sprůbuj se wyôbrazić, iże prziłazisz teroski na rozmowa ô robota. Przilazisz we zmaraszůnyj, pogniecůnyj koszuli, a do tego do rekrutera sie ôdzywosz choby do kumpla ze placu. Co nojlepsze żujesz sie ku tymu guma we gymbie. Do takigo rekrutera dociyro kupa kůmunikatůw: co a jak uosprowiosz, jak żes sie ôblyk a roztoliczne inksze. To wszysko je noszům kůmunikacjům. Niý ýno pedzane słowa.

Beztuż pamiyntej, iże kůmunikacjo, to niý sům ýno słowa a dowej pozůr na to, jak godosz, jak sie sztalujesz, jako mosz mimika, a jak siebie przedstowiosz.

 

Po druge:

SPŮŁROBOTA WE GRUPIE

Teroski czynsto, eli to w důma, eli we robocie trza zrobić coś ze kimś. Pamiyntej, coby we takich sytuacjach być życzliwym dlo inkszych a jednocześnie niý brać se wszyskigo na gowa. Wożne je, cobyście cuzamyn ze inkszymi we grupie stworzyli zasady, podle kerych bydziecie robić, a dzielić sie robotům. Jednako kejby coś bůlo niý tak, abo czułbyś sie odtrůncůny bez grupa – to niý ma sie co nerwować na nich. A już tym barzi za plecami ich niý ôbgaduj. Postarej sie na spokojnie a poleku pedzieć, jak Ty sie poczułeś i że bůło to dlo Ciebie niýmiłe. Mosz skupić sie na tym, coby przekozać inkszym jak sie czułes a niý ôskarżać inkszych, iże sům tacy a tacy. To Ci niý pomoge a ýno zaôgni cołko sprowa.

 

Po trzecie:

AKTYWNIE SUCHEJ INKSZYCH

Starej sie wysuchać kożdego. Dej inkszym pedzieć to, co chcům a niý przerywej. Prz tymu być asertiwny a wytuplikuj tymu s kim godosz, co tyż tego ôczekujesz we dyskusji. Pokoż mu, iże Ty go wysuchosz, ale tyż chcesz być wysuchany. Jak ze kimś godosz, to postarej sie skupić na tyj ôsobie, niý myśl wtedy ô inkszych rzeczach. Utrzimuj kůntakt wzrokowy, pokoż zainteresowanie, dowej zwrotno informacjo.

 

Po szworte:

BYĆ ASERTIWNY

Co to rýchtých je asertiwność? Tak po prowdzie to je umiyjyntność wyrożanio swojich uczuć jasno a klarownie, ôbrůna sowjich poglůndůw a prow, ze jednoczesnym akceptowaniym prow a potrzeb inkszych. Nojwożniyjsze we tym wszyskim je to, cobyś umioł siebie wyznoczać granice. Ta umiyjyntność je festelnie wożno we robocie. Jak zaś poznać, iże musisz fest potrynować nad swojům asertiwnościům? A no jak za czynsto zdażo Ci sie zgodzać na wszysko – skuli czego potyn ôdkłodosz na bok swoje plany. Wtedy je juże nojwyższy czos, coby zaczůnć trynować asertiwność.

 

Po piůnte:

MŮNDRZE ZARZŮNDZEJ SWOJIM CZOSYM

We żywobyciu czynsto je tak, co niý roz brahnie nům czosu na to, co chcymy zrobić. Nojgorzi je juże wtedy, kej brahuje nům tego czosu na to, co muszymy zrobić. Wtedy trza sie zmiarkować, eli lepij niý poradzi sie wykorzystać noszego czosu. Beztůż stůń sie na chwila a dychnij. Potyn zmiarkuj sie dobrze co a kej robisz, a co z tego zrobić rýchtých musisz. A mono je cosik, co mogesz zrobić gibcij? Czynsto fest pomogo regel, coby niý ôdkłodać niczego na niýskorzi. Take ôdkłodani poskutkuje nojczynścij tym, iże potyn brahnie nům czosu i zaś trza bydzie cosik przekłodać. A potyn zaś...i zaś...i zaś...i sie robi tako lajera. Beztuż zaplanuj dobrze co mosz do zrobiynio, a zrůb to!

 

Dzisio poznołeś, nojwożniyjsze filary, kere spůmogům Cie we żywobyciu a robocie. Pamiyntej, iże ýno samodyscyplinům a doskonalyniym siebie, mogesz ôsiůngnyć na prowda dobre efekty. A jak sie za to zabrać? Je mocka knifůw a technik, kere Cie we tym spůmogům. Juże niýdugo nostympny artikel ô umiyjyntnościach miynkich w ramach akadymii Silesia Skills Ferajny Szkryfka. Mům nadziyjo, iże choć trocha s tego wdrożysz we swoje żywobyciý. Na prowda bydzie sie to wercić.

 

A kejbyś chcioł potrynować s nami swoje umiyjyntności miynke po ślůnsku, to zaproszůmy Cie do kůntaktu.

 

 

Przeczytaj po polsku

Czy czasem masz tak, że choć chciałbyś być miły i uprzejmy, to jednak ludzie odbierają Cię jak gbura albo prostaka? A może co rusz wchodzisz z kimś w konflikt i trudno jest Ci się z innymi porozumieć? Czy może po prostu żyjesz w ciągłej obawie, że sie nie wyrobisz, że nie dasz rady, bo masz za mało na wszystko czasu?

Jest pewna rada na Twoje problemy - trening umiejętności miękkich, czyli tzw. soft skills. Rozwijanie tych umiejętności pomoże Ci w kontaktach z innymi a także w życiu zawodowym.

A jak je rozwijać i czym one są?

 

Po pierwsze:

KOMUNIKACJA: Werbalna i niewerbalna

W każdym momencie, przez całe życie wysyłamy do otoczenia sygnały. Komunikujemy się nie tylko słowami, ale także naszą mimiką, gestami ciała a nawet ton głosu nadaje charakter naszej wypowiedzi. Dla przykładu warto sobie to zobrazować. Spróbujmy sobie wyobrazić, że przychodzimy na rozmowę o pracę. Przyszlismy tam w pomiętej, pobrudzonej koszuli, a dodatkowo do rekrutera odzywamy się jak do kolegi z podwórka. Jakby tego było mało, w buzi żujemy sobie gumę. Taki rekruter odbiera w tym momencie wiele różnych komunikatów: co i jak mówisz, jak jesteś ubrany i jak siebie prezentujesz. To wszystko jest komunikacją, a nie tylko wypowiedziane słowa.

Dlatego pamiętajcie, że komunikacja to nie tylko słowa, a coś więcej i warto zwrócić uwagę nie tylko na to, co mowimy, ale również na to jak się zachowujemy i wyglądamy podczas rozmowy.

 

Po drugie:

WSPÓŁPRACA W GRUPIE

Obecnie w wielu różnych sytuacjach musimy z kimś współpracować. Warto być wtedy życzliwym dla innych, ale jednoczenie nie pozwalać zwalić wszystkiego na siebie. Stąd ważne są zasady, które będą obowiązywały w grupie a będą wyznaczały reguły waszej współpracy. Gdy zaś poczujesz się urażony albo odtrącony przez grupę, to nie obrażaj się niepotrzebnie, a już na pewno nie ukrywaj tego i nie twórz niezdrowej atmosfery. Postaraj się delikatnie powiedzieć, jak się poczułeś i że było to dla Ciebie niemiłe. Ważne tutaj jednak będzie, abyś mówił o sobie, o swoich uczuciach a nie obrażał i oskarżał przy tym innych. W taki sposób zamiast wywoływać konflikt, uda wam się zażegnać kryzys.

 

Po trzecie:

AKTYWNIE SŁUCHAJ INNYCH

Postaraj się wysłuchać każdego. Daj wypowiedzieć się innym nieprzerywając im. Bądź jednak na tyle asertywny, aby określić, że Ty wysłuchując rozmówcy, oczekujesz tego samego od niego. Podczas rozmowy wykaż zainteresowanie rozmówcą i tym co mówi, dlatego skup się na rozmowie a nie na innych rzeczach i staraj się nie rozpraszać. Utrzymuj kontakt wzrokowy, okaż zainteresowanie i wysyłaj komunikaty zwrotne.

 

Po czwarte:

BĄDŹ ASERTYWNY

Co to tak właściwie jest asertywność? Tak pokrótce to umiejętność wyrażania swoich uczuć jasno i zrozumiale, obrona swoich umiejętności i praw, z jednoczesnym akceptowaniem praw i potrzeb innych. Najważniejsze w tym wszystkim jest też to, aby potrafić wyznaczyć granice, których nie przekraczamy. A jak poznać kiedy musimy popracować nad swoją asertywnością? Konieczne jest to wtedy, kiedy nie potrafimy zadbać o swoje potrzeby i zgadzamy się na zbyt wiele, przez co odkładamy swoje plany i potrzeby na bok, by zrealizować inne. Wtedy to już czas na trening nad asertywnością.

 

Po piąte:

MĄDRZE ZARZĄDZAJ SWOIM CZASEM

W życiu nie raz jest tak, że zabraknie nam na coś czasu. I to się zdarza. Jednak gdy zaczyna nam brakować czasu zbyt często, abo co gorsza brakuje go na rzeczy, które musimy zrobić, wtedy konieczne staje się przemyślenie wszystkiego i sprawdzenie jak możemy lepiej wykorzystać nasz czas. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę i złapmy oddech. Potem ustalmy priorytety, sprawdźmy czy jest coś, co możemy zrobić lepiej i szybciej, bez marnowania czasu. Często pomaga zasada, która mówi aby nie odkładać czegoś na później. Masz coś do zrobienia? Zrób to teraz, jeśli masz czas i możliwość. Później będziesz miał więcej czasu na coś innego i będziesz mógł lepiej go wykorzystać. A przy tym wszyskim planuj, planuj, planuj i tego planu się trzymaj.

 

Dziś poznaliście najważniejsze filary, które pomogą nam w życiu codziennym ale i zawodowym. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest dyscyplina i postanowienie zmiany, poprawy swego życia. Wtedy możemy osiągnąć na prawdę dobre efekty. A jak to zrealizować? Jest wiele metod i sposobów, warto sprawdzić i wybrać najlepszą dla siebie.

A kolejny artykuł o umiejętnościach miękkich w ramach akademii Silesia Skills Stowarzyszenia Szkryfka już niedługo. Mamy nadzieję, że dzięki temu choć trochę zmienicie coś w swoim życiu. A wierzcie, że warto.

 

Gdybyś chciał potrenować z nami swoje umiejętności miękkie po śląsku, to zapraszamy do kontaktu.

 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok