A A A

Coby posznupać za czymś we Dykcjůnorzu trza kliknyć we Lupa a potyn szkryfnyć wyraz i kliknyć keroś ze strzałek.

Aby odnaleźć szukane słowo we Słowniku należy kliknąć w  Lupa, następnie wpisać słowo i kliknąć jedną ze strzałek.