• Ślůnske Forum
  Ślůnske Forum

  Je żeś Ślůnzok? Poradzisz godać, a może niý? Chcesz poszkryflać po naszymu? Abo miarkujesz sie jako cosik pedzieć abo zrobić, a niý mosz sie kogo spytać?
  Tukej pogodosz a pouosprawiosz, spytosz a ôdpowiysz, poznosz nowych ludzi, a trefisz kamratůw. Zocnie zaproszůmy kożdego na Šlůnske Forum.

 • 5 umiyjntności, kere pomogům Ci we żywobyciu
  5 umiyjntności, kere pomogům Ci we żywobyciu

  Mosz czosym tak, iże chocioż chciołbyś być miły a przijazny, ludzie majům Cie za gbura abo sorůnia? A mono co chwila wadzisz sie s kimś a niý poradzisz sie dogodać? A jeszcze kedy indzij żyjesz we wiecznyj panice, iże ze niczym sie niý wyrobiosz, bo zowdy mosz za mało czosu? Je jedne lykarstwo na colke Twoje problymy – tryning umiyjyntnosci miynkich.

 • Vademecum Silesia Skills - KŮMUNIKACJO
  Vademecum Silesia Skills - KŮMUNIKACJO

  Termin „kůmunikacjo” ôznaczo łůncznoś, wymiana a uosprowianiý. Przekozaniý kůmunikatu polego na słownym abo bezsłownym przesyłaniu informacyj, a dziynka tymy wpływaniu na miyndzyludzke relacje.

 • Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!
  Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!

  Naszo wystowka moge pojechać we świat dziynki Ciebie.

A A A

Zastanowiosz sie jako pedzieć po ślůnsku do swojego kamrata? Abo cery? Chopa? A może oma abo starzik jakoś padali a niý ma żeś blank pewny ô kogo łazi?

Przedstowiůmy luźne zestowiyniý mian po ślůnsku ze jejich zdrobniyniami a polskimi ôdpowiydnikami.

Dzisio przedstowiůmy tajla na - E.

Edeltrauda Truda,
Trudka,
Trudzia,
Traudzia
Edmund Munda,
Mundek
Edward Ecik,
Eda,
Eduś,
Edi,
Yjnuś,
Ydi
Edyta Yjdýta,
Dýta
Elfryda Frida,
Fridka
Eliza Elza,
Elska,
Eli,
Elinka,
Lizka
Elżbieta Elza,
Elska,
Eli,
Elinka,
Haźbiyta
Emanuel Ymanuel,
Manek,
Manuś,
Manik
Emil Ymil
Emilia Ymilia,
Mila,
Milka,
Micia
Emma Yma
Engelbert Yngelbert,
Ylut,
Yngluś,
Bertuś,
Bercik,
Bertuś,
Bernuś
Ernest Ernst,
Enst,
Yrnst,
Ynst,
Ynstlik,
Ynol,
Yntul,
Ezi
Ernestyna Erna,
Yrna
Eugenia Gynia,
Ojgynia
Eugeniusz Gynek,
Ojgyn,
Ojga
Ewald Ywald

 

Sam snojdziesz miana na A, B, C, D, ... , F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, W, Z.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok