A A A

2016 06(1)

 

2016 06(1)

 

Cysorka abo naturalnie? - Kůnferyncjo a edukacjo

We cołki Polsce je coroz wiyncy cysorek. Ô tym s czym trza sie rachować przi ciyńciu cysorskim uosprawiane bůło we Śląskiej Izbie Lekarskiej.

Podle statistikůw we Polsce ôstatnio je bezmaś dwa razy wiyncy cysorek jak 15 lot do zadku. Jednako niý wszyske bůły medicznie uzasadniůne. Mocka ze wszyskich cysorek bůło skiż takigo uzdanio samych pacjyntek.

Kobiyty coroz wiyncy a coroz barzi rada uzdowajům ô cysorskich ciyńciach. Chyba jednako niý zowdy wiedzům, iże moge to niý być blank take dobre, jako sie forsztelujům. Przi cysorkach, jako uosprawiajům szpecjalisty, je srogsze ryzyko powikłanio i u bajtla i u matki. Ku tymu trza pamiyntać, iże dlo samego bajtla lepszo je naturalno drůga rodzynio. Podle doświadczynio, bajtle ze cysorki mogům być barzi cherlawe, abo mieć problymy ze dychaniym.

Niýstety przi tym wszyskim, to downij cysorek bůło poranoście procynt, a teroski poradzi sie snojś lazaryty, we kerych wele 70 procynt wszyskich porodůw je robiůnych bez ciyńciý brzucha. Beztuż, coby edukować a pokozować zagrożynia, kere sům swiůnzane ze cysorkům, bůł sbajslowany tref we Śląskiej Izbie Lekarskiej, na kerym uosprawiali widziane szpecjalisty ze ginekologie, neonatologie a perinatologie. My sam juże nauczyni spůminůmy: uzdowejcie dobrze, ze przifilowaniým na zdrowie swoje a swojigo bajtla.

 

Dni Rudy Ślůnski - Fajernie na poczůntek czyrwnio

Fajer sztada juże za nami. Jednako werci sie jeszcze spůmnieć jako to bůło latosi bez dwa dni Rudy Ślůnski, bo bůło na prowda interesantnie.Hołda ludzi mo na prowda we zocy fajer Dni Rudy Ślůnski. Cuż sie sam dziwować. Dwa dni fajeru, ze muzikami a inkszymi artistami na scynie, ekstra zabawy a roztomajte akcyje.Latosi bůło myni tych widzianych artistůw, nale pokozać sie za to můgli Ci modzi, kerzi dziepiyro napoczynajům. Na binie bůły jednako tyż gwiazdy, a szło posuchać na prowda fajnyj muziki. We drugi dziyń to mielimy zaś muzika taneczno. Jednako publika můgła tyż uoboczyć Pyjtra Herdziny.

Na Dniach Rudy Ślůnski kludzůno tyż bůła akcyjo MOTOSERCE. Dziynka nij udało sie zgrůmadzić nostympne 17 litrůw krwie. Co interesant, je to ô 10 litrůw wiyncy jako łůńskigo roka.

Miyjmy nodziyjo, iże na bezrok bydzie jeszcze lepi. A ze spůminkům fajnego fajeru, czekůmy na nostympne Dni Rudy Ślůnski zaś za rok.

 

Hołda - bydzie atrakcjo?

Hołdy to u nos normalny kůnsek cołkigo lanszaftu. Idzie pedzieć, iże hołdy to take nosze bliske gůry. Niý kożdo jednako tako hołda nadowała sie na co inkszego jak stůnie a dymiynie. Teroźnie sie to pomiynio. Uoboczcie sami.

Hołda na Ślůnsku to nic dziwnego. Můmy je sam juże ôd downa a dugo jeszcze s nami bydům. Take hołdy sům tyż we Rudzie Ślůnski. Sam jednako poleku przestowajům być ýno industryjnům hołdům. Nostympno juże hołda bydzie rewitalizowano. Teroski bydzie to ta, kero je miydzy Wiyrkiym a Szwarcwaldym.

Rewitalizować ja chcieli downij juże pora razy. Nawet 30 lot do zadku. Cuż kej nic s tego niý wylazło. Teroski jednako je idyjo a sům na to piniůndze, bo sztad dostoł dofinansowaniý na rewitalizacjo hołdy przi ceście 1-go Maja. Sům ku tymu nowoczysne tychnologie a innowacyjne knify na to, coby hołda bůła za jakiś czos atrakcjům. Jakům? Przekůnůmy sie kajś za 3 lata, kej robota tam sie mo skůńczyć.

 

Światowe Dni Młodzieży - na Ślůnsku tyż juże czekajům

Juże niýdugo bydymy mieli Światowe Dni Młodziyży. Beztuż ślůnsko rejyncjo tyż przirychtowała sie na ta ôkazjo. Wiyncy we materiale.

Światowe Dni Młodziyży bydymy mieli tak rýchtých we Krakowie, jednako i bliży nos bydzie sie tyż co niýco dzioło. Jako godali Marszołek ślůnski rejyncji Wojciech Saługa a Metropolita Katowicki Arcybiskup Wiktor Skworc, wszysko buło rychtowane tak, coby tukej pielgrzimy tyż mieli co robić.

Nojwiyncy uwagi bydzie skludzać sie na 28 lipco, kej to na Jasnyj Górze, Papiyż Franciszek ôdprowi Mszo Świynto. Jednako przi tymu trza tyż buło pomyśleć ô hołdzie inkszych sprow, choby dejmy na to ô transporcie. Jednako niý ýno wtedy bydům udogodniynia we rajzowaniu. Miyndzy 20 a 23 lipcym Koleje Śląskie sztartnům dodatkowe składy do Ôświyncimio a Radziůnkowa. Ku tymu aże 15 nodbytnich cugów pojedzie na Mszo Świynto a Kůncert na Muchowcu 23 lipco.

We tym wszystkim niý łazi ýno ô transport. Chce sie bezto tyż pokozać ślůnsko rejyncjo pielgrzimům a przekůnać, iże sam tyż moge być gryfnie. Na ta ôkazjo sztartnůła tyż nawet ekstra nec zajta, na kery pudzie snojś program wydorzyń, informacyje a atrakcje noszego rejůnu.

 

Nowy sztad Prezydynt - Bajtel na stołku we Rudzie Ślůnski

Ruda Ślůnsko bez jedyn dziyń miała nowego Sztad Prezydynta. Bůła nim dziouszka, kero wygrała kůnkurs na nojlepsze ôblycze we Dziyń Dziecka.

Dziynka wygranymu kůnkursowi Alicja Kresowsko – szkolorka I klasy SP8 na Wiyrku – můgła być bez jedyn dziyń Sztad Prezydyntym Rudy Ślůnski. Taki prajs wygrała skiż tego, co bůła na tyla kreatywno a uopowożno, coby na festyn skiż Dnio Bajtla przeblyc sie za „fajno zielůno ruda“.

We Rudzie Ślůnski taki kůnkurs niý mielimy piyrszy roz. Kożdy rok prajsym je możebnoś uostanio Sztad Prezydyntym Rudy. Wtedy bez jedyn dziyń bajtel moge posiedzieć sie na zicu ôd prezydynta, pouoglůndać jako Sztad Urzynd wyglůndo a funkcjůniruje ai być na roztomajtych trefach.

Alicja - jak bezmaś kożdy bajtel - prziznała, iże tako robota niý ma leko. Pedziała jednako ku tymu, iże chyntnie kejsik by uostała takim rýchtých Sztad Prezydyntym. Beztuż gratulujymy sam wygranyj, a winszujymy nojlepszego we tych ambitnych planach.

 

Schrůn we Miechowicach - Uodestarty dlo turistůw

 4 czyrwnio uodestarty uostoł schrůn, czy jako to idzie pedzieć luftszuckeler na Miechowicach we Bytůniu. Bůło na prowda interesantnie.

Hołda czosu, roboty a zaangażirowanio trza bůło, coby wyrychtować podziymny schrůn, kery postawiůny uostoł na Miechowicach we Bytůniu. Interesant je to, iże je to taki rýchtýćh luftszuckeler, czyli bůnker przeciw bůmbardowaniu bez fligry. Teroski jednako schrůn je przirychtowany do zwiedzanio. Dziynka tymu poradzi sie tam rajn uoboczyć ekstra wystowka, ai posuchać jako to je, kej fligry lecům ze bůmbami.

Sům bůnker mo juże doś trocha swoij historyje. Toć je łůn tam juże ôd II Światowy Wojny, a bůł postawiůny, coby ôchrůnić przed bůmbardowaniym szkolorzy a rechtorůw ze szule wele niego. Potyn bůło roztomajcie, jednako dziynka Ferajnie Pro Fortalicium, kero łůńskigo roka napoczła rychtůng, teroźnie je juże zabezpieczůny przed niszczyniym.

Jako same ferajnioki nům pedzieli, cołki tyn efekt niý bůło leko sprowić. Jednako teroski na prowda idzie pedzieć, iże sie werciůło. I godůmy to niý ýno my, bo podobało sie tyż tym, co tam prziszli to wszysko juże pouoglůndać. A trza sam jeszcze spůmnieć, iże sie werci tyż skuli tego, co Bytůń mo ô co wiyncy interesantnyj historyje. Schrůn na Miechowicach to ýno kůnsek cołki tyj gýszýchty.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok