A A A

2016 03

2016 03

Nowe szpilplace - we Parku Strzelnica

 299964197c5d95d24fab586642fdedab w800 h350 cpLatosi we Parku Strzelnica na Biylszowicach majům być zrealizowane nostympne inwestycyje. Wyrychtowane bydům 3 szpilplace: do fusbala, koszykůwki ai siatkůwki.

Nojprzůd we Parku Strzelnica na Biylszowicach we Rudzie Ślůnski zrychtowany uostoł plac graczek dlo bajtli ai korbownia na dworze. Je tyż szpecjalny tor do jeżdżynio na kole, czyli Pumptruck. Latosi majům być tam zrobiůne 3 nowe szpilplace.

Jako pokozuje praktika, tego typu place we Rudzie Ślůnski sům festelnie widziane. Poradzi sie tam uoboczyć miynszkańcůw bezmaś bez cołki dziyń. Beztuż werci sie we take cosik inwestować. We Parku Strzelnica utrota ze nowyj inwestycyje wyńdzie kajś wele 700 tyś. zł. A trza sam ôd razu pedzieć, iże robota mo sie doś drap napocznůńć, bo juże pod kůniec latośnych feryjůw mo wszysko być skůńczůne.

A przi tyj ôkazji, bydzie zrobiůne tyż coś ekstra. Kej już robota bydzie klůdzůno, we Strzelnicy majům uostać postawiůne lapmy LED. Dziynka tymu ludzie bydům můgli korzystać ze tego placu niý ýno po jasnoku. A dlo zicherności cołkigo Parku mo tam być tyż zamůntowany systym můnitoringa. Jako widać Park Strzelnica na Biylszowicach je coroz szykowniyjszy.

Ritery we Bytůniu - Trynůjům na swoim zůmků

zomekKożdy, wto interesanci sie we strzydniowiyczu, zůmkach a riterach moge tera prziś do bytůńskich riterůw. Na ekstra trefach trynujům łůni fechtůnek ze mieczami a niý ýno. Coby uoboczyć wiyncy Bytomskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Leo Corde” zaproszo na zůmek.

We Bytůnio je juże strzydniowiyczny zůmek. Kaj? Ano we niýużywany hali Szkoły Podstawowy nr 45 we Szůmbiyrkach. Na zůmek we wolnym czosie prziłażům nojprowdziwsze Ritery. No praje, bo tak po prowdzie to ferajnioki Bytomskigo Stowarzyszenio Rekonstrukcji Historycznej "Leo Corde". A chocioż zůmka dorobiyli sie niýdowno, to sům juże widziani kaj niýkaj. Toć bajslowali łůni roztomajte riterske turniyje.

Dlo dobrego rychtůngu zaś na taki turniyj, to trza trynować. Niýkerym sie moge zdać, iże to je take machaniý patykiym ýno, jednako coby wszysko bůło efektowne a zicherne, trza mocka tryningůw. Kej jednako kogoś niý interesanci take tryniowaniý, to i tak zaproszůmy, bo je we zůmku tyż pora inkszych zekcyj.

Beztůż we czosie cofnyć sie moge bezmaś kożdy, a coby sprůbować, to ritery zaproszajům we kożdy wtorek ô 6 we wieczůr a szwortek ô 5:30 po połedniu. Norychta ze instruktorami sům za fatki, bezto werci sie iś uoboczyć.

Rychtůng cesty - Na Piaski

 piaskiCesta Na Piaski we Rudzie Ślůnski uostanie wyrychtowano.

Cestům Na Piaski we Rudzie Ślůnski niý ma leko jechać, skiż tego jako łůna wyglůndo. Je tam postawiůny nawet ekstra znak, kery godo, coby dać sie pozůr. Niýstety skiż grubskich szkłůdůw drůga bůła robiůno tak trocha ainfach, coby dejmy na to ýno polepić dziury.

Jednako gruba już niý fedruje tam, a cołki plac poleku już przestoł sie fest ruszać. Bezto teroźnie czos na rychtůng. Jako je ustalůne we porozumiyniu miyndzy Sztad Urzyndym a Kompaniům Wynglowům, cołko utrota za rychtůng zabuli Kůmpanio. Dziynka tymu cesta mo być wyrychtowano do zeptymbro 2016 roka.

Aquadrom - zasik pomiany

We reskiyrze Aquadromu zasik můmy pomiany. Jako podało Biuro Prasowe Sztad Urzynda Rudy Ślůnski, ludzie ze niýdownego reskiyru uostali uodwołani ze stanowiskůw.

Mało wto spodziywoł sie taki informacyje. A że Aquadrům uostatnio doś dobrze prosperowoł, tuż niy ma sie co dziwować, iże te uzdaniý doś drap napoczli kůmyntować same miynszkańce.

Jednako co by niý pedzieć, 16 marca na trefie Rady Nadzorczyj sztam-gyszefta uzdane uostało, coby ôdwołać Jacka Morka ze funkcje Prezesa a Jerzego Bilińskigo ze funkcje Wicyprezesa. Na ich plac wziynty je Bartłomiyj Jarocha za Prezesa Reskiyru ai Marta Malik za Wicyprezesa.

Teroski nowy skład Ryskiyru Aquadromu mo wożne zadaniý do zrobiynio, bo trza pokozać, iże ta pomiana bůła potrzebno a w kůńcu skůńczyć sucho strefa na bady. Toć na nia to czekůmy już doś dugo a doczkać sie niý poradzymy.

Dziyń Rzymiyśnika - Fajrowany we Bytůniu

19 marca we katolickim kościele spůminany je św. Jůzel. Beztuż we tyn dziyń rzymiyśniki majům swůj fajer. We Bytůniu bůł nawet ekstra fajer skiż tego.

Nojprzůd Mszo Świynto we kościele pw. Św. Jacka, na keryj kůniec przi akůmpaniamyńcie wojskowyj ôkrestry przemaszirowali wszyscy do restauracyje, kaj bůła sbajslowano ekstra gala. Tako napoczyno sie fajrowaniý dnio Rzymiyśnika we Bytůniu. Mo łůn spůminać, iże chocioż tako robota niý ma leko, to je festelnie wożno nawet we teroźnym czosie.

Na gali rzymiosła bytůńske a radziůnkowske rzymiyśniki dostali ekstra ôdznoczynia a prajsy. Toć we tych sztadach rzymiosło mo festelnie dugo trodycjo. Beztuż tym barzi noleży sie zoca, bo tako robota choć tako potrzebno, to mało wto chce ja robić. Tym barzi, iże trza czosu, coby uostać rýchtých fachmanym.

Niýstety chocioż robota je, ludzi coroz myni to interesuje. Bezto trza postawić juże na edukacjo, coby juże we szulach dować fach modym do rynki. Dziynka tymu bydům łůni můgli gibcij a lepi chycić robota, kej juże skůńczům edukacjo.

My sam dociyniůmy ta ciynżko robota, kero robiům rzymiyśniki a bezto winszujymy nojlepszego na cołki nostympny rok. Niych rzymiosło sie uozwijo a ludzi a roboty niý brahuje.

Kult Kato – Geo gra na smartfůny

 katoKatowice nojwiyncy kojarzům sie ze srogim sztadym, we kerym je siydziba ryskiyru rejyncji. Jednako Katowice chcům tyż być sztadym kultůry. A że poradzi, mogymy uoboczyć we grze ułůnaczunyj we społycznym projekcie #KultKato.

Cołki szpil je we tym, coby przyńś bez Katowice po szlaku, kery wytyczajům punkty kůntrolne. Tam szło snolyź kody QR, zeskanować je a potyn ôdpedzieć na fraga we nim zakodowano. Fraga je ze sfery kultůry Katowic a dobro ôdpowiydź dowo skazůwka do nostympnego punkta na trasie. Wszysko przi asyście gry na smartfůny KultKato.

Ze takům idyjům sztartnůły sztudyntki awisorstwa a społycznyj kůmunikacje ze UE we Katowicach. Dzinka projektowi #KultKato, kere łůne to bajslujům, zrobiůno je juże ta apka a ku tymu ekstra zajta, na keryj poradzymy snojś interesantne informacyje ô kultůr placach a wydorzyniach we Katowicach. Na pewno we zocy bydům to mieli ludzie, kerzi interesujům sie filmami, tyjatrym, kinym, sztukům a inkszům kultůrům.

Tako aplikacjo to jednako tyż knif na fajny szpas. Juże doś pora ludzi sztartnůło we tyj grze i na prowda fest im sie podobało. Cuż sie sam dziwować. Tako apka to sposobnoś, na trocha inkszo niż zowdy rajza po Katowicach. Na rajza we niýôbyczny świot kultůry.

Zrychtowano - Termomodernizacjo we Lazarycie

 Bezmaś 6 mln zł trza bůło zabulić za kůmpleksowo termomodernizacjo stawiyniůw Sztad Lazarytu we Rudzie Ślůnski. Na ekstra prasowy kůnferyncyji podsumowany uostoł cołki projekt.

 Projekt „Kompleksowa Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego” trwoł rok. Cołko utrota wyszła przi tymu na 5,5 mln zł. Inwestycyjo udało sie zrealizować dziynka finansowaniu ze Mechanizmu Finansowego Europejskigo Obszaru Gospodarczego, bo stamtůnd prziszło aże 80% piniyndzy. Dziynka tymu sztad musioł dać ýno 20% czyli wele 1 mln zł.

Jednako za tymi piniůndzami poszła tyż robota, bo udało sie zrobić niý ýno termomodernizacyjo elewacje na placu, nale tyż dachy a gipsdeki 4 stawiyniůw, pomiyniůno uostała instalacjo cyntralnego ôgrzywanio ai ciepłyj wody. A coby myni sztrůmu zużywać zrychtowane tyż uostało ôświytlyniý rajn we lazarycie ai zamůntowane fotowoltaiczne panyle.

Dziynka tymu wszyskimu cołko inwestycyjo spůmoge tyż strzodowisko. Skiż tego rychtůngu zmyńszy sie ymisjo cieplarnianych gazůw ai smyndzynio do luftu. Przi tymu wiyncy sztrůmu bydzie ułůnaczůne ze ôdnowialnego zdrzůdła energie.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok