A A A

CWEK WE ROBOCIE


 

Dobry cwek, to dobro robota.

Nim napocznie sie robota, trza sie dobrze zmiarkować, jaki je cwek mojich dziołań, a po co robota nos wszyskich?

We kożdym dziołaniu wożne je planirowaniý. We kożdym planirowaniu wożny je cwek. Beztuż, coby dobrze robić, trza dobrze sie to wszysko zmiarkować.

Kej sie chce dobrze zrealizować projekt, trza sie zdować sprowa z tego, iże festelnie wożne je planirowaniý. Przi tymu muszymy sie przirychtować na kůnsekwyntno robota a uzdać, jako bydymy mierzić efekty noszego dziołanio.

We tym wszyskim co chwila bydzie przesmykać sie cwek dziołanio. Cweki mogům być roztomajte. Kożdy moge mieć swoje, a przi tymu jeszcze mogecie mieć take, kere chcecie realizować cuzamyn. Wożne je, coby kożdy wto coś robi, mioł we tym jakiś cwek. Dziynka tymu bydzie umioł sie snolyź we tym co robi, a robić to dobrze.

Cwek dziołanio, to tyż tako choby wyspa docylowo. Kej płynie sie na tratwie bez srogi ôcean a niý wiy sie kaj sie płynie, to kaj sie dopłynie? Niý wiadůmo. Eli kajkolwiek. Kej zaś mo sie cwek, nawiguje sie, mierzi a ôkryślo, eli dobry kierunek, wiela jeszcze uostało a wiela juże je za nami.

Tak samo je ze projektym. Trza wymedytyrować jaki můmy cwek, a dobrze zaplanirować robota. Przi tymu werci sie tyż zmiarkować jake mogům być słabe a mocne strůny, jake szanse a zagrożynia (godo Wům coś SWOT?). Take podyńscie pomogo planirować długofalowo a ôkreślyniý cweka motywuje do dolszego dziołanio: "Bo przeca po to to robiymy!".

wspulrobota dymek

Jaki mocie cwek?

Coby uzdać, jaki je cwek cołkij roboty, czosym trza sie niý mało naforsztelować. Niýstety to, iże roz udo nům sie go wymedytyrować, blank niý zmiynio faktu, co za chwila trza bydzie go trocha pomiynić, dopasować. Robota, a przi tymu jejij cwek trza dopasowywać do sytuacje zewnyntrznyj a wewnyntrznyj grupy projektowyj.

Bezto przi ustolaniu cweka trza sie dować pozůr na:

- ustolyniý terminůw a czosu,

- ôdniesiyniý do kůnkretnego dziołanio,

- krůtke a klarowne przedstowiyniý cweku dziołanio,

- realizm.

 

SMART - Metoda na cwek

Przi wymedytyrowaniu cweku czosym werci sie wejrzeć na roztomajte metody do tego. Jednům ze takich moge być SMART, czyli:

S – specific – kůnkretny
M – measurable – do zmierzynio
A – achievable – do szafniyńcio
R – realistic – realny
T – time oriented – ôkryślůny we czosie

SPECIFICkůnkretny, precyzyjny – trza jasno, klarownie, ale kůnktetnie pedzieć, czego chcymy, jak to zrobiymy, a skůnd bydymy wiedzieć, iże my to zrobili. Lepi sam niý używać terminůw takich jak: wiyncy, myni, tůnij, lepij, gibcij, a na to podanych. Zoboczcie sie dejmy na to na te dwa zdania, coby to lepi to pokapować:

"Ôdbiyrej gibcij tyn telefůn".
"Ôdbier telefůn zaro jak słyszysz, iże zwůni."

Mogesz tyż sie zadać fragi:

Eli cwek noszego dziołanio je jasny a klarowny?
Eli wiymy co chcymy robić, a wiymy co z tego przidzie?
Eli dziynka cwekowi wiysz co mosz dalij robić?

MEASURABLEdo zmierzynio - co by niý robić, trza wiedzieć, co sie zrobiło a wiela uostało. Jednako coby to wiedzieć, cwek a nosze dziołania muszům być do zmierzynio a porachowanio tak, coby we kożdym momyncie pedzieć, můmy jeszcze to, to, to a tyla, tyla, tyla do zrobiynio a załatwiynio.

Bezmaś kożdo rzecz poradzi sie jakoś porachować abo zmierzyć. Styknie zmiarkować sie jak.

I zaś fragi na spůmoga:

Jak poznosz, iże dobrze Ci idzie?

Skůnd bydziesz wiedzioł, iże już sie Wům udało?

Jako ôkryślicie wiela Wům uostało?

ACHIEVABLE - do szafniyńcio, ôsiůngniyńcio - cwek mo być do ôsiůngniyńcio, bo kej bydziecie sie stowiać za cwek coś, czego niý udo sie szafnyć, to w kůńcu dokludzi to demotywacje a pociepniyńcio roboty.

Cwek je do szafniyńcio kej:

- lider uzdo, co udo sie taki plan zrealizować,

- realizatory dajům sie s nim rada,

- ôkryślůne dziołania mogům być zrealizowane bez wyznoczůnych ludzi.

Fragi na spůmoga:

Eli tyn cwek je realny?

Bieresz wszyske fakty a cołko sytuacji pod uwaga przi planowaniu?

REALISTIC - realny, do zrealizowanio - cwek niý moge być ôderwany ôd tego, co sie dzieje tera a co sie tera robi. Musi być realny do zrealizowanio a istotny dlo cołkij grupy a ferajny.

Jake fragi?

Eli Ci, co dostali zadania, poradzům je zrealizować?

Eli majům za tyla wiedzy a doświadczynio?

Eli wszyscy wiedzům co a na co majům robić?

TIME ORIENTED - ôkryślůny we czosie, obsztalowany - wyznoczůne kůnkretne terminy forplanu a przi tymu wyznoczůno we czosie robota a cwek dziołanio. Trza wiedzieć kej napoczynůmy, kej můmy wożne daty, a kej kůńczymy. Kojarzycie "dead line"?

Fragi dlo spůmogi:

Eli wyzoczůne cweki majům swoje czasowe růmy?

Eli wiysz co, kej a kaj mosz robić?

Mosz jako inkszo robota we tym samym czosie?

Eli cołko robota a jeji czos je uzgodniůny ze inkszymi?

 

Cwek we wercie - na co ôbsztalować cwek?

- coby pomierzić postymp,

- wiedzieć do czego to kludzi,

- dobrze zaplanirować dziołania,

- wiedzieć co, kej robić,

- wzmocnić motywacjo,

- wytworzać wiynź we manszafcie,

- ôkryślić wto, co robi a za co ôdpowiado,

- wyznoczyć ôsiůngniyńcia,

- lepij uzdować na prziszłoś.

cwek dymek

 

Tyn tekst je dostympny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

Licencja Creative Commons

 

Poczytej tyż:

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok