A A A

2017 06

2017 06

SILESIA BY NIGHT – SZPILANIE WE PLANSZÓWKI

We czyrwniu we Sztad Kultůr Cyntrum miana Hynryka Bisty na Frynie szło poszpilać a uoboczyć przedprymierowe planszówki. Wszysko skiż tego, iże gynau tam sbajslowany uostoł tref Silesia by night.

Kej na placu sie ćmi, nojczynścij kůńczům sie nům plany na dzisio. Jednako dlo niýkerych je to czos, kej prziłazi pora trocha poszpilać. Niýdowno we Sztad Kultůr Cyntrum we Rudzie Ślůnskij trefili sie ludzie, kerzi rada siadajům do planszůwek.

Cołki tref sbajslowany bůł skiż cyklu Silesia by night. Na tym ôstatnim szło poszpilać ze inkszymi, sztartnyć we eliminacjach do mistrzostw polski we szpilu Domek ai uoboczyć przed ôficialnům prymierům szpil Korzenny Szlak. Jednako jak sami ludzie spůminali, bůła to ôkazjo do fajnego spyndzynio czosu ze inkszymi ze szpilaniym we tle.

Tyn tref juże za nami, jednako kejbyście niý chcieli przepasować nostympnego, to zaproszůmy na nec zajta silesiaonboard.pl, kaj snojdziecie mocka informacyj a terminy nostympnych trefůw.

 

INDUSTIRADA 2017 – PODSUMOWANO

Nostympno Industriada juże za nami. We Muzeum Ślůnskim we Katowicach podsumowano uostała latośno edycjo Fajeru Zobytkůw Techniki, kero co rok ściůngo coroz wiyncyj ludzi.

Rekordowo Industriada uostała podsumowano we Muzeum Ślůnskim we Katowicach. We latośnyj edycji fajeru industryje sztartło aże 47 placůw ze cołkij ślůnskij rejyncji. Tuż niý ma sie tyż co dziwować, iże latosi bůło tam aże 84 tys. ludzi, czyli ô co wiyncyj jak łůńskich lot.

Tym barzi, iże na prowda bůło co ôglůndać a kaj iś. Bo krům Elektrociepłowni Szůmbierki, Sztolnie Krůlowyj Luizy abo Gruby Guido, kere zno bezmaś kożdy, szło sie tyż przyńś miyndzy inkszymi do Parku Trodycje we Siymianowicach. Bůły tam atrakcje dlo bajtli a kůncerty ai wystowki tymatyczne, kere pokozywały uozwijaniý sie tukejszyj fabriki Wilhelma Fitznera.

Finoł zaś cołkigo fajeru bůł we Cyntrum Edukacje a Biznesa na Nowych Glýwicach. Tyjater Tol stworzůł tam niýôbyczne widowisko nad gowami uczystnikůw ze industrialnům gýszychtům we tle.

Beztuż chyba żodnego juże niý zdziwi to, iże Industriada to nojsrogszy festiwal industryjnyj erbowizny, kerům Ślůnsk bezmaś stoji. Bezto śmiało idzie pedzieć, iże je to taki nosz mały srogi lokalny Fajer, na kery my a bajslyrze zaproszůmy juże za rok. Rýchtowaniý juże ruszůło!

 

NIÝ BYDZIE! - ZAKŁADU PRZETWORZANIO HARMOZIŮW

To bůła rýchtých gibko a efektywno akcjo miynszkańcůw Rudy Ślůnskij. Wszysko skuli tego, co na placu po downym Kraftwerku na Halymbie mioł być postawiůny zakład przetworzanio harmoziůw.

Sam, kaj downij bůł Kraftwerk Halymba, mioł być postawiůny zakład przetworzanio harmoziůw a produkcje betůnowych kůmponyntůw. I w sumie skuli tego, iże je to tak blisko haupůw, a take niýzicherne dlo zdrowio a przirody, zareagowali same miynszkańce.

Bůły antragi, trefy a argumyntowaniý, co tako inwestycjo sam je blank niýgýferlich. Sztad rygiyrůng poleku napoczyn sie to wszysko miarkować i uznować recht ludzi, co tak godali. Jako ôstatnio padali, żodnego takigo zakładu sam niý bydzie.

Je za to nowo idyjo na tyn srogi plac. Teroźnie juże jednako żodyn sam niý chce stawiać fabriki abo jakigo inkszego zakładu, nale mo sam być nowy zidlůng. Kej to jednako przidzie do skutku to na zicher trocha czasu jeszcze przeleci, jednako juże tera idzie pedzieć, iże we kupie siýła a druk. Toć same miynszkańce Rudy Ślůnskij dobrze pokozali, iże jak sie fest chce, to sie poradzi.

 

SESYJO RADY – BEZ ABSOLUTORIUM

Na sesyji Sztad Rady rajce uzdali, coby niý prziznować absolutorium za wykůnianiý sztad budżeta Rudy Ślůnskij za 2016. Wiyncyj we materiale.

Pod kůniec czyrwnio Sztad Rada Rudy Ślůnskij trefiůła sie na sesyji absolutoryjnyj. Jak to we polityce, niý brahowało sam swady a ymocji. Bůło mocka godki ô tym na co a jak sům wydowanie piniůndze.

Kůniec kůńcůw przi welowaniu 11 rajcůw bůło za a 11 sie wstrzimało. Żodyn niý bůł prociw. Coby zaś take absolutirum Sztad Prezytynt můgła dostać zawelować za budżetym musiało przinajmij 13 rajcůw. Ôznaczo to, iże Grażyna Dziedzić za wykůnianiý sztad budżeta 2016 absolutirum niý dostanie.

Przi ôkazji na tyj sesji uzdane tyż uostało, iże kapitał zakładowy Aquadromu uostanie dźwigniynty ô 1,9 mln zł. Te piniůndze pudům na spłota nostympnyj raty zaciůngniyntego kredytu.

 

RETOWANIÝ WE WODZIE – SZKOLYNIÝ DLO MŮNDUROWYCH

Dlo mundurowych ze Rudy Ślůnskij bůło niýdowno sbajslowane szkolyniý ze ratowanio ludzi kej sie topiům. Cołke ćwiczynia bůły nad Kokotkiym na Chebziu.

Policmany, fojermany a nurki ze OSP ze Rudy Ślůnskij cuzamyn sbajslowali ćwiczynia ze retowanio we wodzie, kere kludzůne bůły bez trzi dni nad stowym Kokotek na Chebziu. Na szkolyniu bůła i teoria i praktika. Dziynka tymu policmany umieli potrynować techniki wyciunganio ludzi, kerzi sie topiům. Bůły tryningi ze sprzyntym ai bez, coby poradzić sie we kożdyj sytuacji.

Swoje umiyjyntności trynowali tyż fojermany a retowniki Rudzkigo Wodnego Pogotowio Retunkowego. Kożdy s nich niý roz juże mioł take szkolyniý, nale na zicher werci sie take umiyjyntności spůminać a trynować. Tym barzi, iże łůni we fachu majům retowaniý inkszych. A że na placu je coroz lepszo pogoda do kůmpanio, a chłůdno woda we plosach zachynco do wskakiwanio, to tako wiedza moge ôkozać sie na prowda potrzebno.

Miyjmy nodziyjo jednako, iże praktyczne wykorzystywać ja bydům retowniki ýno na tryningach.

 

LANDO CUP 2017 - ZAWODY WE RAJTOWANIU

Nostympne zawody ze cyklu Lando Cup 2017 sbajslowane we Ptakowicach wele Tarnowskich Gůrůw juże za nami. Uoboczcie sami.

Piyrsze zawody mielimy we maju. Nostympne sbajslowane we czyrwniu tyż juże za nami. Trefili sie na nich miłośniki rajtowanio na kůniu we towarziskich a regiůnal uozgrywkach. Jako spuminajům Dyrehtor zawodůw Remigiusz Szeja, koże uozgrywki miały swoje kůnkuryncje a im barzi profesiunalne, tym bůło ciynżyj.

Jako spuminajům piyrszy Syndzia Sylwia Bogacz, poziům uozgrywek bůł na prowda wysoki. Moge to radować, tym barzi, iże co roz, to tyn poziům je coroz wiynkszy.

Zadowolůne tyż bůły same zawodniki. Jako spuminali, bůły na prowda dobre warunki, wszysko bůło akuratnie przirychtowane a przeszkody festelnie interesantne.

Beztuż zocnie wszyskich zaproszůmy na nostympne uozgrywki we cyklu Lando Cup, kere, jako padali nům Patrycja Hartwig-Wojtacha - włościcielka ôstrzodka Lando juże niydugo, bo na poczůntku lipca, a nostympne we zeptymbrze. Finoł zaś planirowany je na ôktůber. A to niý wszysko, bo nawet we siyrpniu tyż bydům sam zawody, jednako trocha inksze. Wiyncyj poczytać mogecie na nec zajcie ôstrzodka Lando.

 

 

You have no rights to post comments

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok