A A A

 

ZBIORY A SERWISY:

Logo Miano Link    Ôpis

Logo ŚBC

Śląska Biblioteka Cyfrowa

https://www.sbc.org.pl

"Śląska Biblioteka Cyfrowa została utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim w dniu 20 lipca 2006 r. Celem działania ŚBC jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. Koordynatorem prac związanych z utworzeniem ŚBC jest Biblioteka Śląska, która utrzymuje także jej platformę sprzętową i programową. Zasób publikowany w ŚBC udostępniany jest wszystkim użytkownikom internetu nieodpłatnie. Każdy z Uczestników ŚBC administruje własnym cyfrowym zasobem. ŚBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych dzięki czemu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych. Opisy publikacji ŚBC są indeksowane i dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe."

Logo ŚBC

Opolska Biblioteka Cyfrowa

https://obc.opole.pl

"Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu prezentuje swoje bogate zasoby w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej. Zasób Opolskiej Biblioteki Cyfrowej tworzą kolekcje: Dziedzictwo kulturowe (starodruki dotyczące historii Polski i Śląska, rękopisy dotyczące głównie Śląska, grafiki, kartografia), Regionalia (czasopisma regionalne, druki ulotne, książki, pocztówki), Zbiory współczesne (książki o tematyce regionalnej, czasopisma)."

Logo

Otwórz Książkę

http://otworzksiazke.pl

"W serwisie Otwórz Książkę gromadzimy i udostępniamy cyfrowe wersje prac naukowych polskich uczonych udostępnionych przez ich autorów lub/i wydawców. W skład kolekcji wchodzą przede wszystkim książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, poszukiwane ze względu na wartość naukową i edukacyjną. Chcemy z pomocą nowych technologii zwiększyć dostępność publikacji naukowych, których niskie nakłady drukiem powodują, że korzysta się z nich rzadziej, niż wskazuje na to zapotrzebowanie."

Logo Akademia

Academia.edu

https://www.academia.edu

Academia.edu to platforma dla naukowców do dzielenia się artykułami badawczymi. Misją firmy jest przyspieszenie światowych badań. Naukowcy korzystają z Academia.edu do dzielenia się swoimi badaniami, monitorowania głębokich analiz dotyczących wpływu ich badań oraz śledzenia badań obserwowanych przez nich naukowców. Ponad 97 milionów naukowców zapisało się na Academia.edu, dodając 23 miliony artykułów. Academia.edu przyciąga ponad 65 milionów unikalnych odwiedzających miesięcznie

Przystanek Dolny Śląsk

Przystanek Dolny Śląsk

http://www.przystanekd.pl

Kwartalnik, którego wersję elektroniczną można pobrać na tej stronie, poświęcony jest krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskiego.

Logo kolejną po dolnym śląsku

Koleją po Dolnym Śląsku

http://kolej.przystanekd.pl

Przewodniki, których wersję elektroniczną można pobrać na tej stronie, mają zachęcać do tego, by poznawać Dolny Śląsk podczas pieszych wędrówek i podróży koleją, łącząć te dwie formy aktywności i pozwalać cieszyć się urokami każdej z nich.

Logo ŚBC

Jednoaktówki po śląsku

https://jednoaktowka.pl/poczytaj

Najlepsze prace z konkursu na jednoaktówkę po śląsku z każdego roku w formie e-booka.

Silesiana Republika Silesia

http://silesiana.republikasilesia.com

O Śląsku i Ślązakach - ciekawe spojrzenie historyczne z wieloma ciekawymi faktami, rysunkami i mapami.

Dokumenty Śląska

Dokumenty Śląska

http://www.dokumentyslaska.pl

Dokumenty, regesty, heraldyka, materiały ikonograficzne, wzmianki historyczne i pieczęcie średniowiecznego Śląska.

 

POZYCJE:

Ilustracyjo Informacyje Zdrzůdło     Ôpis

Dykcjůnorz Olescha

Reinhold Olesch,

Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg

Wiesbaden, 1959

https://www.scribd.com/document/
423661290/Olesch

Reinhold Olesch to "ślůnski godkoznawca a slawista. Badou a opisywou rostůmajte farby ślůnskij godki, kero uwažou za swojo uojčysto godka."(1)

Przedstowiůmy sam wydany we 1958 roku we Berlinie Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg, czyli dykcjůnorz godki ze rejůnu Ana Bergu. Trza sam tyż łod razu spůmnieć, iże Olesch blank niý uważowoł, coby samtyjszo godka bůła polnischen, ýno jak zowdy godoł słowiańsko. Niýstety, wydowca uzdoł, coby pomiynić tytuł dykcjůnorza.(2)

(1) https://szl.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Olesch

(2) https://pl.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Olesch

Tkacze

Gerhard Hauptmann,

Tkacze

Lwów, 1904

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/
30399/edition/27270/content

Sztuka w 5 aktach przełożył z upoważnienia autora Wiktor Tusza.

Śląsk prawdziwy

Piotr Muskała,

Śląsk prawdziwy - dzieje trzech wiosek parafii Klucze

Klucze, 2016

Wyd.: PM_ZW

ISBN: 978-83-945276-0-0

https://docplayer.pl/115365536-Slask-prawdziwy-
dzieje-kluczow-olszowy-i-zimnej-wodki.html
Piotr Muskała przedstawił w książce losy kilku wybranych mieszkańców wiosek Kluczów, Olszowa i Zimna Wódka. Przez ten pryzmat próbuje rzucić dodatkowe światło na historię i tożsamość ludzi tego regionu zwanego Śląskiem.

pod red. Idziego Panica,

Dzieje Śląska Cieszyńskiegood zarania do czasów współczesnych

Cieszyn, 201*

Wyd.: Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ISBN 978-83-926929-1-1

Tom III
http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/
slask_cieszynski_w_poczatkach/
slask_cieszynski_w_poczatkach.pdf

Tom IV
http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/
slask_cieszynski_w_okresie/
slask_cieszynski_w_okresie.pdf

Tom V
http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/
slask_cieszynski_od_wiosny/
slask_cieszynski_od_wiosny.pdf

Tom VI
http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/
slask_cieszynski_w_latach/
slask_cieszynski_w_latach.pdf

Monografia dziejów Śląska Cieszyńskiego opisuje dzieje tego regionu na przestrzeni lat.

Pierwsze powstanie slaskie

Józef Grzegorzek,

Pierwsze powstanie śląskie 1919 r. w zarysie

Katowice, 1935

Druk: Zakłady Graficzne B. Szczuki Wąbrzeźno

http://www.sbc.org.pl/Content/75106/
Pierwsze_powstanie_slaskie.pdf
Książka napisana przez uczestnika walk o polskość Śląska, który będąc komendantem głównym POW Górnego Śląska przygotowywał I Powstanie Śląskie. Aresztowany w przeddzień wybuchu powstania i więziony przez Niemców w Kłodzku i Świętoszowie nie mógł w I Powstaniu Śląskim wziąć udziału bezpośrednio. Uczestniczył później w akcji plebiscytowej na Śląsku oraz brał udział w III Powstaniu Śląskim.

Ireneusz Kowalski,

Śląsk przełomu XIX i XX wieku.
Prowincja Śląska za nadprezydentury księcia Hermanna Hatzfeldta 1894 – 1903
Schlesien an der wende vom 19. zum 20. jahrhundertdie.
Provinz Schlesien unter oberpräsident fürst Hermann von Hatzfeldt in den jahren 1894 bis 1903

Dolnośląskie, 2014

Wyd.: Fundacja Zielona Dolina

ISBN: 978-83-930031-1-2

http://ireneusz-kowalski.com/cms/images/
Schlesien_an_der_Wende_
vom_19._zum_20._Jahrhundert.pdf

Ze wstępu:
„Praca stanowi próbę przedstawienia bardzo dynamicznego okresu w dziejach Śląska, który należy sytuować pod koniec XIX i na początku XX w. Przez kilka stuleci Śląsk był landem położonym na peryferiach, najpierw Austrii a potem Prus i niemieckiej Rzeszy. Region o znacznym potencjale, w który należało tchnąć życie, wszechstronnie rozumiane od gospodarczego przez polityczne, na społecznym kończąc."

Ze przedmowy:
„obejmuje okres będący pośrodku tych ram czasowych, latami 1894-1903, czyli okresem działalności księcia Hermanna Hatzfeldta jako nadprezydenta Prowincji Śląskiej – najważniejszym z jego różnorodnych politycznych działań.”

doc. dr. hab. Piotra Madajczyka,
dr. Matthiasa Kneipa,

Znaczenie języka niemieckiego i języka polskiego na Górnym Śląsku w latach 1921–1950

Gliwice, 1999

http://www.haus.pl/pl/pdf/pub1/11.pdf Teksty referatów ze spotkania z udziałem doc. dr. hab. Piotra Madajczyka historyka i pracownika naukowego Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie oraz dr. Matthiasa Kneipa autora książki „Język niemiecki na Górnym Śląsku. Badania politycznej roli języka niemieckiego jako języka mniejszości w latach 1921-1998”.

Śląskie szkło barokowe

Justyna Wierzchucka,
Martin Kügler,

Barockes Glas aus Schlesien
Slaskie szkło barokowe

Görlitz / Zittau, 2016

Wyd.: Gabriele Zawiłe i Markus Bauer

http://www.muzeumkarkonoskie.pl/
wp-content/uploads/
2017/12/Glas_Buch_end_opt.pdf

Publikacja towarzyszaca wystawie „Slaskie szkło barokowe” prezentowanej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze od 11.6 do 31.7.2016 oraz od 20.8 do 20.11.2016 w Muzeum Śląskim w Görlitz.

Streifzüge durch O/S

Stefan Pioskowik,

Streifzüge durch Oberschlesien

Katowice, 2017

Wyd.: Grupa INFOMAX Katowice

ISBN 978-83-89476-58-6

https://sbc.org.pl/Content/277824/
ksiazka_pioskowik.pdf

Publikacja Stefana Pioskowika składająca się z napisanych w języku niemieckim serii artykułów tego autora.

Edmund Starowski,

Kleine Heimatkunde von Schlesien: ein Wiederholungsbüchlein für Volksschüler

Wien, 1910

Wyd.: A. Pichlers Witwe & Sohn

https://obc.opole.pl/dlibra/publication/
1856/edition/8280/content?ref=desc

Krajozawstwo Śląska - mała książeczka powtórkowa dla uczniów szkół podstawowych.

Bruno Clemenz,

Heimatkunde von Schlesien

Breslau, 1910

Wyd.: Ferdinand Hirt

https://obc.opole.pl/dlibra/publication/
13778/edition/12743/content?ref=desc

Podręcznik krajoznawstwa Śląska.

Bienenfreund

Peter Haarlander,

Der Bienenfreund aus Oberbayern oder: Der untrügliche Wegweiser in der Bienenwelt

München, 1857

https://books.google.pl/books?id=
VOc6AAAAcAAJ&printsec=frontcover
&hl=pl#v=onepage&q&f=false

Kompleksowa instrukcja leczenia pszczół o każdej porze roku, jak również dla najbardziej zaawansowanego zakładu pszczelarskiego według metody najsłynniejszego śląskiego ojca pszczelnictwa Johanna Dzierzona (pol. Jana Dzierżonia), porządzona przez Petera Haarlandera.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok