Galerio "Pogodůmy"

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie - Pogodůmy
  Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie - Pogodůmy
 • MDK Południe - Katowice
  MDK Południe - Katowice
 • Sztraszki Ślůnskie w Przedszkolu nr 12 w Mikołowie
  Sztraszki Ślůnskie w Przedszkolu nr 12 w Mikołowie
 • Ferie 2015 w Mikołowskiej Bibliotece
  Ferie 2015 w Mikołowskiej Bibliotece
A A A

Cołko przigoda z „Pogodůmy” napoczła sie we 2014 roku, kej to trzi frelki z Mikołowa zaprosiůły noszo ferajna do spůłarbajcynio. Razym zbajslowalimy projekt społyczny, dziynka kerymu bajtle ze mikołowskich szulůw a ôchrůnek můgły wiůnś udzioł we zajynciach, na kerych bez zabawa, můgły posuchać a wywiedzieć sie co nowego ô Ślůnsku. Motywym przewodnim cołkich zajynć bůły Straszki Ślůnske, kerych przeca w noszych berach a bojkach je festelnie dużo. Modzi poznali Połednice, Utopce a Piecucha, kery uczy, coby niý polić plastiku a innego uoszklistwa we piecu. Przede wszystkim jednako bajtle na tych zajynciach majům ôkazjo, coby POGODAĆ po ślůnsku a poznać noszo kultůra.

 

Skůnd ta idyjo?

We szulach teroźnie mało godajům ze bajtlůma ô lokalnych trodycjach, kulturze abo historyji. Na lekcjach historie modzi niý majům ôkazje posuchać ô tym, jako kejsik u nos na Ślůnsku bůło, a jako je rýchtých historio Ślůnska. Dodatkowo powszecho globalizacjo, prziczynio sie ku tymu, iże zatrocajům sie nosze lokalne trodycje a zwyki. Coroz czynści nosze świynta zastympowane sům „przikludzůnymi” świyntůma. Na Ślůnsku můmy festelnie bogato kultůra, keryj niý chcymy dać zaginůnć.

 

Co chcymy ôsiůngnůńć ?

Chcymy wylyź do wszytskich bajtli ai jeich fatrow a pokozać, iże sům piykne bery a bojki po ślůnsku szpecjalnie dlo bajtli. Tym barzi, iże je ich na prowda cołko masa, a ku tymu poradzům być fest interesantne a nawet edukacyjne (choby bojka o Piecuchu).
Chcymy tyż pokozać, iże to co widzymy we Internecie, telewizyji abo słyszymy we radyjoku to niý je wszysko. Czosym werci sie ôbadać kaj indzij, coś wiyncy.
A przede wszystkim chcymy pedzieć wszystkim modym a bajtlům, iże niý ma gańba godać. Toć to je noszo kultura a cynno iścizna. Chcymy, coby kożdy bajtel wiedzioł skůnd je a jake mo korzynie.

 

Jak to robiymy?

Kludzilimy zajyncia dlo bajtli ze mikołowskich szulůw podstawowych dlo klas 1-3 we Miyjskij Bibliotyce Publicznyj we Mikołowie.
Bez feryje we 2015 roku we Miyjskij Bibliotyce Publicznyj w Mikołowie na trefach ze bajtlůma uosprawialimy ô Straszkach Ślůnskich.
Bylimy tyż miyndzy inkszymi ze wizytůma we mikołowskich ôchrůnkach:
Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie, Przedszkole w Mikołowie-Paniowach.
Tam nawet te nojmodsze, trziletnie bajtle suchały interesantnie noszych piyknych Ślůnskich berůw.

 

Chcesz aby Twoja grupa również mogła posłuchać o Śląsku i po Śląsku? Chcesz wiedzieć więcej?

Szkryfnij do nos.

 

Cołko przigoda z „Pogodůmy” napoczła sie we 2014 roku, kej to trzi frelki z Mikołowa zaprosiůły noszo ferajna do spůłarbajcynio. Razym zbajslowalimy projekt społyczny, dziynka kerymu bajtle ze mikołowskich szulůw a ôchrůnek můgły wiůnś udzioł we zajynciach, na kerych bez zabawa, můgły posuchać a wywiedzieć sie co nowego ô Ślůnsku. Motywym przewodnim cołkich zajynć bůły Straszki Ślůnske, kerych przeca w noszych berach a bojkach je festelnie dużo. Modzi poznali Połednice, Utopce a Piecucha, kery uczy, coby niý polić plastiku a innego uoszklistwa we piecu. Przede wszystkim jednako bajtle na tych zajynciach majům ôkazjo, coby POGODAĆ po ślůnsku a poznać noszo kultůra.

 

Skůnd ta idyjo?

We szulach teroźnie mało godajům ze bajtlůma ô lokalnych trodycjach, kulturze abo historyji. Na lekcjach historie modzi niý majům ôkazje posuchać ô tym, jako kejsik u nos na Ślůnsku bůło, a jako je rýchtých historio Ślůnska. Dodatkowo powszecho globalizacjo, prziczynio sie ku tymu, iże zatrocajům sie nosze lokalne trodycje a zwyki. Coroz czynści nosze świynta zastympowane sům „przikludzůnymi” świyntůma. Na Ślůnsku můmy festelnie bogato kultůra, keryj niý chcymy dać zaginůnć.

 

Co chcymy ôsiůngnůńć ?

Chcymy wylyź do wszytskich bajtli ai jeich fatrow a pokozać, iże sům piykne bery a bojki po ślůnsku szpecjalnie dlo bajtli. Tym barzi, iże je ich na prowda cołko masa, a ku tymu poradzům być fest interesantne a nawet edukacyjne (choby bojka o Piecuchu).
Chcymy tyż pokozać, iże to co widzymy we Internecie, telewizyji abo słyszymy we radyjoku to niý je wszysko. Czosym werci sie ôbadać kaj indzij, coś wiyncy.
A przede wszystkim chcymy pedzieć wszystkim modym a bajtlům, iże niý ma gańba godać. Toć to je noszo kultura a cynno iścizna. Chcymy, coby kożdy bajtel wiedzioł skůnd je a jake mo korzynie.

 

Jak to robiymy?

Kludzilimy zajyncia dlo bajtli ze mikołowskich szulůw podstawowych dlo klas 1-3 we Miyjskij Bibliotyce Publicznyj we Mikołowie.
Bez feryje we 2015 roku we Miyjskij Bibliotyce Publicznyj w Mikołowie na trefach ze bajtlůma uosprawialimy ô Straszkach Ślůnskich.
Bylimy tyż miyndzy inkszymi ze wizytůma we mikołowskich ôchrůnkach:
Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie, Przedszkole w Mikołowie-Paniowach.
Tam nawet te nojmodsze, trziletnie bajtle suchały interesantnie noszych piyknych Ślůnskich berůw.

 

Chcesz aby Twoja grupa również mogła posłuchać o Śląsku i po Śląsku? Chcesz wiedzieć więcej?

Szkryfnij do nos.

 

Przeczytaj po Polsku -->

 

Cała przygoda z „Pogodůmy” rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy trzy dziewczyny z Mikołowa zaprisły nasze stowarzyszenie do współpracy. Wspólnie zorganizowaliśmy projekt społeczny, dzięki któremu dzieci z mikołowskich szkół oraz przedszkoli mogły posłuchać, dowiedzieć się coś nowego o Śląsku. Motywem przewodnik wszystkich spotkań były Śląskie straszki, które są częstymi bohaterami w śląskich bajkach oraz opowiadaniach. Dzieci poznały takie stworki jak: Połednice, Utopce czy Piecucha, który uczy, że nie wolno palić śmieciami, czy plastikami w piecach. Przede wszystkim jednak dzieci mały okazję, aby podczas zajęć po prostu godać po Śląsku oraz poznać naszą kulturę.

 

Skąd ten pomysł?

W szkołach aktualnie mało dzieci dowiadują się o się o lokalnych tradycjach, kulturze czy historii. Na lekcja historii nie ma okazji posłuchać o tym jak kiedyś było na Śląsku, ani jaka jest prawdziwa historia Śląska. Dodatkowo powszechna globalizacja jest jednym z czynników powodujących, że zatracają się lokalne tradycje. Coraz częściej zdarza się, że nasze lokalne święta zastępuje się tymi ”przyjezdnymi”. Na Śląsku mamy bardzo bogatą kulturę, której nie chcemy dać zaginąć.

 

Co chcemy osiągnąć?

Wychodzimy do wszystkich dzieci oraz ich rodziców i chcemy im pokazać, że istnieje wiele bajek oraz opowieści po Śląsku, często nawet specjalnie stworzonych dla dzieci.
Chcemy uzmysłowić im, jak wiele ich jest, a przy tym wszystkim potrafią one być bardzo interesujące oraz nieraz nawet edukacyjne (jak przytoczona opowiastka o Picuchu).
Chcemy pokazać, że to co aktualnie serwują nam w telewizji, radiu czy internecie to nie jest wszystko i czasem warto spojrzeć gdzie indziej, aby dostrzec o co jest naprawdę blisko nas.
Chcemy naszą postawą pokazywać dzieciom oraz młodzieży, że FAJNIE jest godać. Że to jest nasza kultura, nasz cenny dar.
Chcemy aby każde dziecko miało świadomość skąd pochodzi i jakie ma korzenie.

 

Jak to robimy?

Prowadziliśmy zajęcia dla dzieci z mikołowskich szkół podstawowych – dla klas 1-3 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie.
Przez ferie 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie opowiadaliśmy dzieciom o Śląskich Straszkach podczas spotkań z nimi.
Byliśmy z wizytami w mikołowskich przedszkolach:
- Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie,
- Przedszkole w Mikołowie-Paniowach,
Gdzie grupy nawet tych najmłodszych trzy latków całym sobą chłonęły przepiękne Śląskie opowieści.

 

 

Chcesz aby Twoja grupa również mogła posłuchać o Śląsku i po Śląsku? Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok